Tag Archives: nihat hatipoğlu

Oturulan Yerden Ayrılırken Okunacak Dua

Oturulan Yerden Ayrılırken Okunacak Dua Oturulan Yerden Ayrılırken Okunacak Dua Okunuşu: “Sübhaneke’llahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubü ileyke.” Oturulan Yerden Ayrılırken Okunacak Dua Anlamı: “Allah’ım! Seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ve hamdinle teşbih ederim. Senden başka ilah olmadığına kesin­likle şehadet ederim. Senden bağışlanmamı diler ve sana tövbe ederim.”… Read More »

Yolculuktan Eve Dönünce Okunacak Dua

Yolculuktan eve dönünce okunacak dua Arapçası; Yolculuktan eve dönünce okunacak dua okunuşu: “La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehü’l- mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir. Ayibune, taibune, abidune, sacidune li-rabbina hamidune. Sadekallahü va’dehü ve nasara abdehu ve hezeme’l-ahzabe vahdehu.”   Yolculuktan eve dönünce okunacak dua anlamı: “Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.… Read More »

Öfkelenince Okunacak Dua

Öfkelenince Okunacak Dua Arapçası; Öfkelenince Okunacak Dua Okunuşu: “Allahümme’ğfirlizenbi ve ezhib ğayza kalbi ve ecirni miri mudıllati’l-fiterı.” Öfkelenince Okunacak Dua Anlamı: “Allah’ım! Günahımı bağışla, kalbimdeki öfkeyi dindir ve beni fitnecilerin saptırmasından koru, diye dua et” bu­yurdu. (Taberani, el-Muce’mül-Kebir, XXIII, 338, No: 785)

Peygamberimizin İstiğfar Duaları

Peygamberimizin İstiğfar Duaları Arapçası; Peygamberimizin İstiğfar Duaları Okunuşu: “Allahümmağfir li hatieti ve cehli ve israf i fi emri ve ma erite a’lemü bihi minni Allahümmağfir li ciddi ve hezli ve hata’i ve amdi ve küllü zalike indi. Allahümmağfir li ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a’lentü ve ma ente a’lemü bihi… Read More »

Musibetle Karşılaşınca Okunacak Dua

Musibetle Karşılaşınca Okunacak Dua Arapçası   Musibetle Karşılaşınca Okunacak Dua Okunuşu: “İnna liilahi ve inna ileyhi raciun, Allahümme indeke ahtesibü musibeti fe’cürni fiha ve ebdilni biha hayran anha minha.” Musibetle Karşılaşınca Okunacak Dua Anlamı: “Biz Allah’a aidiz. (O’na teslim olmuş kullarız). Ve ancak O’na dönücüleriz. Allah’ım, katından bu musibetimin fec­rini umuyorum, (bu musibeti yok et… Read More »

İhtiyaç Duası

İhtiyaç Duası Arapça;   İhtiyaç Duası Okunuşu: “Allahümme inni es’elüke tevfika ehli’l-huda, ve a’male ehli’l-yakini ve münasahate ehli’t-tevbeti ve azme ehli’s-sabri, ve cidde ehli’l-haşyeti ve talebe ehli’r-rağbeti ve teabbude ehli’l-vera’i ve irfane ehli’l-ilmi hatta ahafek. Allahümme inni es’elüke mehafeten tahcuzüni an ma’sıyetike hatta a’mele bitaatıke amelen estehikku bihi rıdake ve hatta unasıhake bi’t-tevbeti havfen minke… Read More »

Fakirlikten Korunmak İçin Okunacak Dua

Fakirlikten Korunmak İçin Okunacak Du Arapça Fakirlikten Korunmak İçin Okunacak Dua Okunuşu: “Allahümme inni e’uzü bike mine’l-keseli ve’l- herami ve’l-me’semi ve’l-mağrami ve min fitneti’l-kabri ve ‘azabi’l-kabri ve min fitneti’n-nari ve azabi’n-nari ve min şerri fitneti’l-ğına ve e’uzü bike min fitneti’l-fakri.” Fakirlikten Korunmak İçin Okunacak Dua Anlamı: “Allah’ım! Tembellikten, ihtiyarlıktan, günahtan, borçtan, kabir fitnesinden ve kabir… Read More »

Ana ve Babamız İçin Yapılacak Dua

Ana ve Babamız İçin Yapılacak Dua Arapçası; Ana ve Babamız İçin Yapılacak Dua Okunuşu: “Rabbena atina fi’d-dünya haseneten ve fi’l- ahırati haseneh. Ve kına azabe’n-nar. Rabbena la tüahızna in nesina ev ahta’na. Rabbena ve la tahmil ‘aleyna ısran kema hameltehu ‘ale’l-lezine min kablina, Rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih. Va’fü anna vağfir… Read More »

Araba Vasıtaya Binerken Okunabilecek Dua

Araba/Vasıtaya Binerken Okunabilecek Dua Arapçası   Araba/Vasıtaya Binerken Okunabilecek Dua Okunuşu: “Sübhanellezi sehhare lena haza ve ma künna lehu mukrinin ve inna ila rabbina lemunkalibun. Allahümme inna nes’elüke fi seferina haze’l-birre ve’t takva ve mine’l-‘ameli ma terda. Allahümme hevvin ‘aleyna seferena haza, vatvi ‘anna bu’dehu Allahümme ente’s-sahibü fi’s-seferi ve’l-halifetü fi’l- ehli. Allahümme inni euzü bike… Read More »

Bereket Duası

Bereket Duası Arapçası Bereket Duası Okunuşu: “Allahümme barik lehüm fi mikyalihim ve barik lehüm fi sa’ıhim ve müddihim.” Bereket Duası Anlamı: “Allah’ım! Onların ölçülerini, tartılarını, her türlü tica­ri iş ve işlemlerini mübarek ve bereketli eyle!” (Buhari, Bey; 53) Bereket Duası ile ilgili bilgi: Enes b. Malik (r.a.),Resulullah (s.a.v.)’ın,(ziraat ve ticaretle uğraşan)Medineliler için böyle dua ettiğini… Read More »