Araba Vasıtaya Binerken Okunabilecek Dua

By | 14 Ocak 2014

Araba/Vasıtaya Binerken Okunabilecek Dua Arapçası

 arabaya binerken okunacak dua

Araba/Vasıtaya Binerken Okunabilecek Dua Okunuşu: “Sübhanellezi sehhare lena haza ve ma künna lehu mukrinin ve inna ila rabbina lemunkalibun. Allahümme inna nes’elüke fi seferina haze’l-birre ve’t takva ve mine’l-‘ameli ma terda. Allahümme hevvin ‘aleyna seferena haza, vatvi ‘anna bu’dehu Allahümme ente’s-sahibü fi’s-seferi ve’l-halifetü fi’l- ehli. Allahümme inni euzü bike min va’sai’s-seferi ve keabeti’l- menzari ve sui’l-münkalebi fi’l-mali ve’l-ehli ve’l-veled.”

Araba/Vasıtaya Binerken Okunabilecek Dua Anlamı: “Bunu bizim hizmetimize veren Yüce Allah’ı teş­bih ve takdis ederiz (Allah’ın şanı ne yücedir); yoksa biz buna güç yetiremezdik. Biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz. (Zuh- ruf, 43/13-l4)Ey Allah’ım! Biz, bu yolculuğumuzda senden iyilik ve takva, bir de hoşnut olacağın ameller işlemeyi nasip etmeni dileriz.Ey Allah’ım! Bu yolculuğumuzu kolay kıl ve uzağını yakın et! Ey Allah’ım! Seferde yardımcı(mız), geride (bıraktığımız) çoluk çocuğu(muzun) koruyucusu sensin. Ey Allah’ım! Yolculuğun zorluklarından,üzücü şeylerle karşılaş­maktan ve dönüşte malımızda,çoluk çocuğumuzda kötü haller görmekten sana sığınırım.” (Müslim,Hac,425;Ayrıca bk. Ebu Davud,Cihad,72 Tirmizi,De’avat,46)