Category Archives: Fetvalar

Fetva Nedir

Fetvâ kelimesi, fetâ [genç, yiğit, delikanlı) kelimesinden türemiş olup çoğulu fetâvâ ve fetâvî şeklinde gelir. Fetvâ (Fütyâ), “herhangi bir hâdiseye ilişkin suâl”dir. Bir hâdiseyi sormaya fetvâ {fütyâ) de¬nilmesi, bu hâdisenin sorup soruşturma noktasında genç durumunda olması sebebiyledir. Sözlükte, “bir hâdisenin hükmünü açıklayan veya hükmünü koyan, güçlükleri çözen kuvvetli cevap” anlamına gelen fetvâ, bir fıkıh terimi… Read More »

Ümmetine Düşkünlüğü

Ümmetine Düşkünlüğü   Her peygamber Allah Teâlâ’nm reddetmeyeceği duasını dünyada iken yapmış ve bu hakkını kullanmıştır. Sevgili Peygamberimiz ise reddedilmeyecek duasını, kıyamet gününde ümmetine şefaat etmek iizere ahirete şaklamış ve böylece ümmetini ne kadar çok sevdiğini göstermiştir. Çünkü 0 ümmetine çok düşkündür; mü’minlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir; mii’minlerin sıkıntıya uğraması ona ağır gelir. Ümmetinin sıkıntıya düşmemesi,… Read More »

Çocuk Terbiyesine Ne Zaman Başlamalı ?

Çocuk Terbiyesine Ne Zaman Başlamalı ? Bir anne çocuğunu, terbiye etmeye ne zaman başlayacağını papaza sormuş; o zaman çocuk dört yaşınday­mış. Papazın verdiği cevap şu: “Madam, henüz başlamamışsanız dört yıllık bir kaybınız var, demektir. Çocuğun yüzünde ilk gülümsemeyi gördüğü­nüz andan itibaren bu işe başlamanız gerekirdi.” Papazın verdiği cevaba, yanlış demiyoruz. Ancak, daha güzelini belirtmek istiyoruz:… Read More »

Kadının Gerçek Huzuru ve Güzelliği Nedir ?

Kadının Gerçek Huzuru ve Güzelliği Nedir ? Batıyla temasımız başlayınca, daha doğrusu Batı medeniyeti hayatımıza girince, ilk büyük değişiklik ailede, yani kadında görüldü. Kur’ân medeniyeti ile yü­celen, İslâm ahlâkı ile süslenen, vahyin esasları ile be­zenen İslâm kadını kendi benliğinden sıyrılarak yep yeni bir şekle büründü; tanınmaz, ayırd edilmez ve fark edilmez bir hale girdi. Bu… Read More »

Fedakârlıkta karı-koca İlişkisi Nasıl Olmalıdır ?

Fedakârlıkta karı-koca İlişkisi Nasıl Olmalıdır ? Evsiz barksızdı. Ne başını sokacak bir evi, ne de sı­ğınacak bir yuvası vardı. Kara kara düşünüyor, çaresiz­liğin kıskacında kıvranıp duruyordu. Derdini kime açabilirdi? Kimden gidip de birşey isteyebilirdi? İstemek çok zordu. İlk gittiği kimse, ya “Hayır” derse, ne yapacaktı? İkinci bir kişiye gidebilecek ya­pıya sahip değildi. İyice cesareti kırılacak,… Read More »

Tasarruf Kesintisi Faize Girer Mi ?

Tasarruf Kesintisi Faize Girer Mi ? Mesele hakkında bir miktar teknik malumat vere­lim: Sözünü ettiğiniz kesinti, Nisan 1988 yılından beri işçi-memur ve sözleşmeli personelin payından %2, iş­verenin payından da %3, toplam %5 nisbetinde Tasar­rufu Teşvik Fonuna, “mecburi tasarruf adı altında ke­silmektedir. Daha sonra bu nisbet yüzde yüz arttırıla­rak %10’u buldu. Yani her ay, çalışanın hesabına… Read More »

İntihar Edenin Namazı Kılınır Mı ?

İntihar Edenin Namazı Kılınır Mı ? İnsanın kendi canına kıyması, şu veya bu sebepten dolayı intihar etmesi ne aklen, ne dinen hiçbir şekilde meşru karşılanmaz, caiz görülmez. Çünkü, böyle bir te­şebbüste bulunan kişi, herşeyden önce Allah tarafından kendisine emanet edilen hayat nimetine tecavüz etmiş, büyük bir vebal altına girmiş olur. Ayrıca böyle bir insan Müslümanların… Read More »

“Şeyhi Olmayanın Şeyhi Şeytan” Mıdır ?

 “Şeyhi Olmayanın Şeyhi Şeytan” Mıdır ? “Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır” diye bir hadis mevcut değildir. Bu ifade ileriden beri duyulan ve söy­lenegelen bir sözdür; bir esasa, bir hakikate dayanıyor değildir. Şayet ifadede yer alan “şeyh”, mürşit, rehber ve kılavuz olarak düşünülürse mesele daha iyi anlaşı­labilir. Bir Müslümanın gerçek mürşid ve rehberi Kur’ân-ı Kerim ve Resul-i… Read More »

Büyük Zatlara “Cenab” Denebilir Mi ?

Büyük Zatlara “Cenab” Denebilir Mi ? “Cenab” kelimesi lûgât mânâsı itibariyle “taraf, cânip ve cihet” demektir. Fakat, dilimizde bu mânâsıyla kullanılmamaktadır. Dilimizdeki ifadesi, “Hazret” gibi, tâzim, hürmet ve bir saygıdan ibarettir. Bu kelime genellikle “Allah” için kullanılmaktadır: “Cenab-ı Hak, Cenab-ı Allah” gibi. Bununla beraber, hürmete layık olan başta peygam­berler olmak üzere, sahabî, evliya, ulemâ ve… Read More »

Hangi Sözler Yemin Sayılır, Hangi Sözler Sayılmaz ?

Hangi Sözler Yemin Sayılır, Hangi Sözler Sayılmaz ? Günlük hayatımızda çoğumuz, herhangi bir hususta söylediğimiz söze kuvvet vermek, ya da inanmakta te­reddüt gösteren muhâtabımızı ikna etmek için yemin ederiz. Bir Müslümanın ister sözüne kuvvet vermek, isterse muhatabını inandırmak için olsun yemin etmesinde mahzur yoktur. Nitekim Cenab-ı Hak da Kur’ân’ın birçok yerinde yemin etmiştir. Meselâ bunlardan… Read More »