Peygamberimizin İstiğfar Duaları

By | 26 Ocak 2014

Peygamberimizin İstiğfar Duaları Arapçası;

peygamberimizin istiğfar duaları

Peygamberimizin İstiğfar Duaları Okunuşu: “Allahümmağfir li hatieti ve cehli ve israf i fi emri ve ma erite a’lemü bihi minni Allahümmağfir li ciddi ve hezli ve hata’i ve amdi ve küllü zalike indi. Allahümmağfir li ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a’lentü ve ma ente a’lemü bihi minni ente’l-mukaddimü ve ente’l-muahhiru ve ente ala külli şey’in kadir.”

Peygamberimizin İstiğfar Duaları Anlamı: “İlahi! Hatalarımı, bilgisizliğimi, işlerimdeki israfı­mı (aşırı hareketimi), Senin benden daha iyi bildiğin kusurları­mı bağışla! Allah’ım! Ciddi halimi, şakamı, hatamı, kasıtlı dav­ranışlarımı bağışla. Bu kusurların hepsi bende var. İlahi! Önden gönderdiğim, önceden yaptığım ve sonraya bıraktığım, sonradan yapabileceğim gizli ve açıktan işlediğim ve Senin benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Çünkü Şensin ileri götüren, Şen­sin geri bırakan, Şensin her şeye gücü yeten!” (Buhari, Müslim)