Category Archives: Burçlar

Yıldızname

Yüzyıllar boyunca yıldızlar, yıldızların hareketleri, yıldız hareketlerinin  dünya ile ilişkisi ve yıldızların insan üzerindeki etkisi bilim insanlarınca merakla araştırılmıştır. Yıldızların ve gezegenlerin insanlar üzerindeki etkilerini inceleyen bu bilim dalına astroloji denilmektedir. Astroloji sayesinde burçlar bulunmuştur. Burçların tamamına yıldızname denilmektedir. Yıldızname insanların doğum tarihine göre yıldızların konumuna göre hangi burçtan olduğunu belirler. On iki adet yıldızname… Read More »

Balık (Hut) Burcu

Balık (Hut) Burcu : Denizlerin, fırtınaların ve buna benzer dalgalanmaların timsalidir.Balık (Hut) Burcu Ansızın çıkarılan olaylarla çevresini üzüntüye bırakır. Bundan dolayı bu yıldızın etki alanı hep üzüntü ve sıkıntıdır. Şan ve şöhreti, ( itibarı, bazen da hayatı alıp götürür. . Mensuplarını şerefsizliğe, sürgüne, hapis ve bunlara benzer sıkıntılara sokar. Balık (Hut) Burcu Bu burcun yıldızı Müşteri’dir. Bu… Read More »

Kova (Delv) Burcu

Kova (Delv) Burcu : İyilik ve çalışkanlığın timsali sayılır. Talih zayirçesi üzerinde kova alameti vardır. Kova (Delv) Burcu Bağlılıklar, sosyal ilişkiler sergiler. Vasi, akraba ve öğretmen gibi büyüklere saygı ve ilgi sergiler. Yakınlarına ve büyüklerine aşırı derecede yakınlık ve ilgi besler. Bu burcun yıldızı Zühal’dir. Kova (Delv) Burcu Asıl etkili olduğu gezegen ise Müşteri’dir. Bu yıldıza ait olan… Read More »

Oğlak (Cedi) Burcu

Oğlak (Cedi) Burcu : Toplum hayatında yüksek mevkilerin, itibar ve şöhretin, şeref ve itibarın timsali olarak kabul edilirler. Oğlak (Cedi) Burcu  Bununla beraber, erişilen bu yüceliklerim sebebini servetle, refah getirici diğer etkenlerle karıştırmamalıdır. Ulaşılan bu seviye onlara yüce Allah’ın özel bahşıdır. Bu gezegen, sanki eskilerin uydurması olan sanal bir hayvandır.  Oğlak (Cedi) Burcu Yıldız biliminde bir keçi… Read More »

Yay (Kavs) Burcu

Yay (Kavs) Burcu: Utarid gezegeni gibi bu burçta, akla dayalı melekeleri, liyakat ve istidatları, üstün özellikleri temsil eder. Yay (Kavs) Burcu Bu burcun etki alanında dünyaya gelenler avcılık hastasıdırlar. Bütün zevk ve merakları av peşinde koşmaktan ibarettir. Kendilerine tabi olan kimselerin sanatkar ve bilim adamı olması için gayret gösterirler. Hastaların, özellikle de yaralı olanların tedavisinde hem… Read More »

Akrep Burcu

Akrep Burcu : Bu burç, felaketlerin, kin ve düşmanlıkların, davaların, boşama ve boşanmaların, her çeşit ayrılmaların, aileye ait ümitsizlik ve yasların timsalidir. Savaşmayı, dövüş ve çekişmeleri, düelloları, kazaları, ağır ve vahim ölümleri, sonu felaketle biten maceraları içerir. Bu yıldıza mensup kişiler arasında her ne sebep ve şekilde olursa olsun, Akrep Burcu mutlu ve bahtiyar olanlar… Read More »

Terazi (Mizan) Burcu

Terazi (Mizan) Burcu : Muvazenenin, uyumluluğun, adaletin ve her hususta dürüstlüğün simgesidir. Kontratların, şirketlerin, hasılı bizi bir başkasına bağlayan bağların timsalidir. Özellikle uyumlu evlilikleri ifade eder. Bu burcun mensupları her bakımdan mutlu ve güvenilir kimselerdir.Terazi (Mizan) Burcu Ayrıca bu burcun gezegeni de Zöhre yıldızı olduğu için bu yıldızın etki alanında dünyaya gelenler sevişmesini çok iyi bilir, karşılarındakini muhakkak mutlu ederler. Bu… Read More »

Başak (Siinbüle) Burcu

Başak (Siinbüle) Burcu : Bu burç hasadın timsalidir. Her çeşit tasarruf ve güçlü iradeyi simgelerler. Bu burcun etki alanında doğan kimseler idare ve ekonomiyi çok iyi bilir ve çok yerinde uygularlar. Parayı da severler. Hangi işe başlasalar başarı elde ederler. Bu burcun taşı mat akik, burcun rengi ise sincap rengidir.

Arslan (Esed) Burcu

Arslan (Esed) Burcu : Gücün, kuvvetin ve iyilikseverliğin timsalidir. Bu burcun etki alanında doğan kimseler istedikleri mevkiye gelirler. Aydın görüşlü, medeni kimselerdir. Bu burcun işareti Güneş’tir. Bu burcun insanları doğru sözlü, doğru özlü olurlar. Aile düzenleri ve toplum içindeki yerleri çok iyidir. Duygusal olmalarına rağmen dostluğa ve her hususta fedakarlığa hazırdırlar. Her hususta güvenilir kimselerdir. Bu burcun… Read More »

Yengeç (Seretan) Burcu:

Yengeç (Seretan) Burcu: Çekimserliği, sorumluluktan kaçmayı temsil eder. Bu burcun alanında doğanlar tembel, gururlu, zorlaştırıcı, biraz da nazik görünümlü olurlar. Davranışları akıllıca olmaktan fazla hayalciliktir. Çoğu zaman yalan söylerler. Bu burcun rengi mavi, burcu temsil eden taş ise zümrüttür.