Category Archives: Peygamberler Tarihi

Hz. Peygamber (sav)’ın, Aile Hayatı

    İslâm’dan önce kadınların birçok insani haktan mahrum bulunduğu ve eşya gibi kullanıldığı bilinmektedir. İslâm; kadım yüceltmiş, özelliklerine bağlı farklar dışında erkeğe eşit kılmış, aile ve toplum hayatı içinde yerini almasını sağlamıştır. Kadın, istemediği bir kimseyle zorla evlendirilemez. Gerektiğinde camiye giderek ibadet eder, öğrenim görür. Evin geçimi kocaya ve erkek yakınlarına ait olduğundan geçim… Read More »

Peygamberimizin Hicreti

   Sözlükte, göç etmek manasına gelir. Istılahta ise Peygamberimiz (sav)’in doğup büyüdüğü Mekke şehrinden, Allah (cc) rızası için Medine’ye göç etmesidir. Müşriklerin zulümlerinin artarak devam etmesi üzerine, müslümanların nisbeten adaletle idare edilen Medine’ye hicret etmelerine Allah (cc) tarafından izin verildi. Bu izinle müslümanların çoğu, mallarını-mülklerinı bırakarak Allah (cc) için hicret ettiler. Mekke’de Peygamberimiz (sav)’le birlikte… Read More »

Müslüman Olmak İsteyen Ne Yapmalı?

Kelime-i Şehâdet Getirmek • Müslüman olmak isteyen, öncelikle  “Allah ‘tan başka tanrı yoktur, Muhammed Allah ‘in elçisidir” diyerek kelime-i şehâdet getirmeli, İslâm dini dışındaki bütün dinlerden uzaklaşmalı ve Allâh’ın birliğine kalpten inanmalıdır. Çünkü Allâh (c.c.) nezdinde tek din İslâm’dır. Allâh (c.c.) şöyle buyurmuştur: “Hiç şüphesiz Allah’ın nazarında makbul din, İslâm’dır. “Şimdi her kim İslâm ’dan… Read More »

Hicretin İkinci Yılı : Yedinci Olay

İkinci hicret yılı içinde Abdullah bin Cahş-ı Esedî ki Habibullah (S.A.V.)’in amcası oğluydu. Sekiz kişi, bir rivayette on iki kişi idiler. Ashab ileri gelenlerinden Sa’d ibni Ebi Vakkas, Ukâşe bin Muhaysın-ı Esedi, Utbe bin Gazvan, Ebû Huzeyfe bin Utbe bin Rebia, Sehl ibni Beyzâ, Amr ibni Vâhid ve başkaları vardı. O sefer Abdullah bin Cahş… Read More »

Hicretin İkinci Yılı : Altıncı Olay

Hem o yıl içinde Kürz bin Câbir Fahrî, Peygamber (S.A.V.)’in de­velerini sürüp Medineden dışarı çıkardı. Peygamber (S.A.V.) bir san­cak hazırladı, İmam Ali Murtazâ’ya verdi. Medine’de Zeyd ibnil Hâris’i vekil bıraktı. Kendisi bir bölük toplulukla çıktı, Safvan denilen vadiye kadar gittiler. Burası Bedir dolaylarından bir yerdi. Onun için ona: Birinci Bedr Gazası da denilir. O yere… Read More »

Hicretin İkinci Yılı : Zûl Uşeyre Gazası

Bu gazanın sebebi, şuydu: Ebu Süfyan, Mekke’den birçok Kureyş ile ticaret niyetiyle Şam’a giderdi. Hazreti Muhammed (S.A.V.) bir sancak hazırladı. Abdul Muttalib oğlu Hamza’ya verdi. Ebû Selemetül Esed’i Medine’ye vekil bıraktı. Yüz elli kişi ile, (bir söylentiye göre, iki yüz kişi ile) Medine’den çıktı. O kervana hücum edilecekti. Uşeyre denilen yere geldiler. Birkaç gün beklediler.… Read More »

Hicretin İkinci Yılı : Dördüncü Olay

Hicret’in ikinci yılında Sa’d ibni Muaz’ı (Allah ondan razı olsun) Medine’de vekil bırakıp Hazret-i Muhammed (S.A.V.) bir beyaz bayrak çekti ve Sa’d ibni Ebi Vakkas’m eline verdi. İki yüz muhacir eri ile bir kervan üzerine yürüdü. Bu kervanda Ümeyye bin Halef de bulunuyordu. Kureyşliler yüz kişiye yakındı. İki bin beş yüz deveye yakın develeri vardı.… Read More »

Hz. Muhammed (S.A.V.)’İn Teçhiz Ve Tekfini,Mübarek Merkadı

    Ebû Eekir (Allah ondan razı olsun): — «Hazret-i Resûlullah’ın teçhiz ve kefenlenmesi Resul evi halkına aittir!» deyince Abbas: — «Yabancılardan hiç kimse içeri girmesin!» dedi. Ev halkı kapıyı kapadı. Hücreden ansızın bir ses geldi. Bu ses: — «Peygamberi yıkamayın!.. O mübarek vücut tertemizdir, paktır. Gusle muhtaç değildir!» diyordu. Sesin nereden geldiği inceden inceye… Read More »

Hicretin İkinci Yılı : Üçüncü Olay

Hicretin İkinci yılında Sa’d ibni Ubâde’yi Medine’de vekil bırakan Hazret-i Muhammed (S.A.V.), Mekkelilerle, Damroğulları kabilesi üzerine yürüdü. Yanında muhacirlerden bir topluluk vardı. Medine’den dışarı çıkıldı. Ve Dan denilen yere gelindi. Fakat orada Mekkelilerden kimseyi bulamadılar. Damroğullarının başkanı olan Bahşı bin Amriddamîrî ile barış yapıldı. On beş gün sonra vatanlarına döndüler. İslâm’da ilk gazalar bunlardı. Kimi… Read More »

Azrail (A.S.)’in Ölüm İzni İstemesi

     Ölüm Meleği Azrail (A.S.) odanın, kapısına gelip içeri girmesine izin verildikten sonra içeri girdi: — Esselâmü Aleyke yâ eyyühennebi! dedi. Allahü Teâlâ sana selâm gönderdi. Bana da: Muhammed’in ruhunu O’nun izni olmadan alma! diye buyurdu. Mübarek izniniz olmadan ruhu şerifinizi almayacağım!.. Resulullah (S.A.V.) de: — Ey Melekül Mevt! Ey ölüm Meleği! Ruhumu kabzetmeye… Read More »