Category Archives: Dualar

Mevlüt Seti İçinde Hangi Ürünler Var

Mevlütler kültürümüzde büyük bir yer edinmiştir. Allah dostları önemli olayları kutlamak veya anmak adına mevlüt tertip etmektedirler. Tabii ki bu mevlütlerden sonra hediye dağıtmak da bir adet haline gelmiştir. Bu güzel adeti layıkıyla yerine getirmek isteyen müminler için en uygun ürünlerin başında mevlüt setleri gelmektedir. Bu setler hem farklı malzemeleri bir araya getirmekte hem de… Read More »

Ev sahibine dua etmeli

Ev Sahibine Dua Etmeli Resûl-i Ekrem Efendimiz sahâbîlerin davetini kabul ederek evlerine gider, ikram ettikleri yemeği yer, sonra da onlara dua ederdi. Bir gün Büsr ibni Ebû Büsr el-Mâzinî’nin evine misafir olmuştu. Kendisine ikram edilen yemeği yedi; meşrûbatı içti. Büsr, değerli misafirini uğurlarken ondan dua istedi. Efendimiz de: “Allah’ım! Onlara verdiğin rızkı bereketli kıl! Kendilerini… Read More »

Mutlu Bir Evlilik İçin Edilen Dua Ne Anlatıyor?

Gözler sevindiren ve gönüller aydınlatan eş ve çocuk sahibi olmak üzere yaptığımız bu dua, bize bir evliliğin hem iki cihan saadetini yaşamak, hem de eş ve çocuklarımıza yaşatmak için önemli bir vesile olduğunu gösteriyor. Bu dua âyeti, bize evliliğimizi cennet kılmanın ve evliliğimizdeki cenneti, iki cihanda da yaşamanın ve yaşatmanın güzelliğini sunmaktadır. İnsan bu duaya… Read More »

Modern Dünyanın Karmaşasında İstikameti Hangi Duayla Bulabilirim?

Modern dünya, insanın bitmek tükenmek bilmeyen istek ve arzularını, maddî ihtiyaçlarını kamçılarken ve arttırırken, biz istikameti; iman, ibadet, güzel ahlak ve dualarımızın samimiyetiyle bulabiliriz. Modern dünya, maddî istek ve ihtiyaçlarımız için bizi koştururken, mana âlemimiz ve Rabbimizi arayan güvercin misali ruhumuz, şu muhteşem dualarla huzura ve sükûnete erecektir: (İhdina’s-sırâtal-müstekîm, sırâta’l-lezîne enamte aleyhim gâyri’l-mağdûbi aleyhim vela’d-dâllîn)… Read More »

Modern Dünyanın Karmaşasında Mutluluğu Ve Huzuru Hangi Duayla Yakalayabilirim?

Modern dünyanın karmaşasında kanaat, teslimiyet ve ikram edilen şu zaman diliminde Rabbimizin bizden razı olacağı hayırlı niyet, davranış, eser ve işleri ortaya koymak bize doyumsuz bir mutluluk ve huzur verebilecektir. Rabbimiz Hz. Süleyman’a hitaben; kanaat, teslimiyet Ye yaratılış amacını bize gösteren hikmeti kendisinden istemesini emrediyor. Modern dünyanın koşturmacasında bize de huzur ve mutluluk verecek teslimiyet,… Read More »

En Sinsi Düşmanlarımın Kötülüğünden Hangi Duayla Allaha Sığınabilirim?

Allah’ın muhabbeti ve Ona imanın lezzeti ile aramıza giren her sinsi düşman ve tehlike, Allah’a sığınmamız gereken bir durumdur. Sığınma dualarıyla, hangi düşman ve tehlike-lerden Allah’a sığınmamız gerektiğini öğreniyoruz: (Allahümme elhimnî rüşdî ve eıznî min şerri nefsi) “Allah’ım bana doğruyu ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.” (Allahümme innî eûzü bike mine’ş-şikâki ve’n-nifâki ve sûi’l-ahlâki)… Read More »

Gaflet, İsteksizlik Ve Tembellikten Hangi Duayla Allah’a Sığınabilirim?

Manevî tembellik, gaflet ve isteksizlik Allah’tan yardım dilenmesi gereken ciddi bir sorundur. Biz her türlü tembellik ve gafletimize bir tedbir ve şifa niteliğinde, her namazımızda “Biz yalnız Sana ibadet ederiz ve Senden yardım dileriz, “Iyyâke na’büdü ve iyyâke nesteîn” diyerek Rabbimize niyaz ederiz. Resûlullah Efendimiz de, bize bu âyeti açıklayıcı nitelikte bir dua hediye eder: (Allahümme e’ınnî… Read More »

Bir İnsanın Olumsuz Bakış, Söz Ve Enerjisinden Hangi Duayla Korunabilirim?

Bir insanın olumsuz bakış, söz ve enerjisinden; gördüğümüz veya görmediğimiz; hissettiğimiz veya hissedemediğimiz her türlü kötülüğün şu âyet ve duayla Rabbimize sığınmalıyız:(Fallahü hayrun hâfizan ve hüve erhamu r-Râhimîn)“O, muhafaza edenlerin en hayırlısıdır. O, merhametlilerin en merhametlisidir.”(Eûzü bikelimâtillâhi’t-tâmmeti min külli şeytânin ve hâmmetin ve min külli aynin lâmmeh)“İnsana vehim, şüphe ve vesvese veren her türlü şeytanın… Read More »

Doğal Afetlerin Şerrinden Hangi Duayla Allaha Sığınabilirim?

Doğal afetlerden; özellikle deprem ve selin yanında aslında insana tedirginlik yaşatan her durum için Resûlullah ne kadar da güzel Rabbine sığınıyor:(Allahümme innî eûzü bike mine’l-hedmi ve eûzü bi- ke mine’t-teraddî ve eûzü bike mine’l-ğaraki ve’l-haraki ve’l- heremi ve eûzü bike en yetehabbetan’iş-şeytânü inde’l-mevti ve eûzü bike en emûte fî sebîlike müdbiran ve eûzü bike en… Read More »

Namazımın İçine Huşûyu Hangi Duayla Katabilirim?

Rabbimiz ve Peygamber Efendimiz, ibadetlerimizi; özellikle de namazımızı bilinç, sevgi ve şuur içerisinde eda etmemiz için etkisi bütün ruhumuza yayılacak dualar ikram eder: (Rabbic-alnî mükîme’s-salâtî ve min zürriyetî, Rabbenâ ve tekabbe’l-duâ’) “Rabbim, beni ve soyumdan gelen insanları; namaza ait tüm hakları ve namazın şartlarını dosdoğru yerine getiren, namaz hususunda devamlı ve duyarlı olanlardan kıl. Rabbim… Read More »