Tag Archives: krnkrklm1

İlmîn Şükrü öğretmek

  İlmîn Şükrü öğretmek   En cömert adam, bildiğini öğretendir. Dini bilenler, bilmeyenlere öğretmelidir. Herkes, kıyamet gününde, “Bildiğinle ne yaptın?” sorusuna nasıl cevap vereceğini düşünmelidir. Ashâb-ı kirâmdan Ebü’d-Derdâ, Abdullah ibni Mes’ûd gibi gerçek  alimler böyle bir soruya muhatap olmanın korkusuyla ürpermiş.   İçin de bildiklerini hayata geçirmeye, iyi bir kul olmaya çalışmışlardır. Dini bilgileri öğrenen… Read More »

Zemzem Takımı En Ucuz

Zemzem suyu gibi Müslümanlık adına anlamı bulunan bir suyu kendisine yaraşır biçimde sunmak çok güzel bir eylem olacaktır. Kutsal toprakların altından çıkan zemzem, hem birçok derde şifa kaynağı hem de lezzet açısından eşi benzeri bulunmayan bir içecektir. Genellikle hac vazifesini yerine getirmeye giden ya da umre ziyareti yapan Müslümanlar, Hz. Hacer validemizin yakarışıyla oluşan zemzemi… Read More »

Birine hürmeten ayağa kalkmak

Birine Hürmeten Ayağa Kalkmak İleri gelen sahâbîlerden Sa‘d ibni Muâz birgün Peygamber Efendimizin yanına gitmişti. Efendimiz, orada bulunan Ensara:  “Büyüğünüz için ayağa kalkınız!” buyurdu. Ve böylece saygıya lâyık kimseler için ayağa kalkılabileceğini öğretmiş oldu. İslâm âlimleri; faziletli bir yönetici ve âdil bir devlet adamı için halkın, hocası için talebenin ayağa kalkmasını uygun görmüşlerdir. Peygamber Efendimiz,… Read More »

Zalimlere yakınlık kurmamak

Zalimlerle Yakınlık Kurulmamalı Resul-i Ekrem Efendimiz, ileride zalim devlet adamlarının geleceğini haber vermiş ve: onlarla yakınlık kuran, yalanlarını doğrulayan, zulümlerine yardım edenlerin kendisiyle ilgilerinin bulunmayacağını ve onların ahirette, Havz başında, kendisinin yanına gelemeyeceğini bildirmiştir. Fakat onlara katılmayan, yalanlarını doğrulamayan, ve zulümlerine yardımcı olmayanların ise kendisinden olacağını, Havz başında onlarla buluşacağını söylemiştir.

Borçlarını ödemeli

Borçlarını Ödemeli Borçlu olarak ölmemeye bakmalıdır. Bir kimse borçlu ölmüşse, yakınları her şeyden önce onun borcunu ödemeye çalışmalıdır. Peygamber Efendimiz, borcu ödenmediği sürece şehidin bile cennete giremeyeceğini, bir mü’minin, borcu ödeninceye kadar ruhunun askıda kalacağını, ve İlâhî nimetlerden faydalanamayacağını söylerdi. Hatta Resûl-i Ekrem, İslâmiyet’in ilk zamanlarında, borcunu karşılayacak bir şey bırakmadan ölen kimselerin cenaze namazını… Read More »

Ev sahibine dua etmeli

Ev Sahibine Dua Etmeli Resûl-i Ekrem Efendimiz sahâbîlerin davetini kabul ederek evlerine gider, ikram ettikleri yemeği yer, sonra da onlara dua ederdi. Bir gün Büsr ibni Ebû Büsr el-Mâzinî’nin evine misafir olmuştu. Kendisine ikram edilen yemeği yedi; meşrûbatı içti. Büsr, değerli misafirini uğurlarken ondan dua istedi. Efendimiz de: “Allah’ım! Onlara verdiğin rızkı bereketli kıl! Kendilerini… Read More »

Kiminle dost olmalı

Kiminle Dost Olmalı Peygamber Efendimizin buyurduğuna göre; İnsan, dostunun yaşayış tarzından etkilenir. Onun için mü min; dost edineceği kişiye dikkat etmeli, onu iyi seçmeli, sadece mü’minle dost olmalı,14

Nasıl ziyaret etmeli

Nasıl Ziyaret Etmeli Peygamber Efendimizden öğrendiğimize göre: Hastayı ziyaret eden kimse, elini hastanın alnına koyarak veya elini tutarak “Nasılsın?” diye hatırını sormalı; “Geçmiş olsun. Hastalığın günahlarına kefaret olur inşallah” demeli ve ileride güzel günler göreceği temennisiyle onu rahatlatacak ve ümit verecek konuşmalar yapmalıdır. Hastanın yanında iyi ve hayırlı sözler söylemelidir; çünkü orada bulunan melekler yapılan… Read More »

Fıkıh Kitapları Satın Al

Fıkıh Kitapları Satın Al Fıkıh, İslam Hukukuna verilen isimdir. Kelime anlamı olarak bir şeyin özünü ve inceliklerini kavramak demektir. Kuran içerisinde de “ince anlayış, keskin idrak ve konuşanın amacını anlamak” anlamlarında kullanılmıştır. Bu nedenle, “bir şeyi özüne vakıf olarak anlamak ve deliliyle birlikte bilmek” daha doğru bir tarif olacaktır. Şeriatı kurallarının, ulema tarafından verilen fetvaların da… Read More »

Gizli İlimler Kitabı İçeriği

Gizli İlimler Kitabı İçeriği Gizli ilimler, İslamiyet’te “havas” olarak geçmektedir. Havas ilmi, herkeste bulunmayan birtakım bilgi ve yeteneklere sahip olan kişiler tarafından gerçekleştirilir. Sanılanın aksine, büyü ve sihir ile ilgisi yoktur. Havas ilmiiçerisinde bu konular da değerlendirilir ancak gizli ilimler ile asıl kastedilen, dini kurallara üstün bir seviyede riayet ederek yaşamak ve hepsi hakkında da bilgi sahibi… Read More »