Category Archives: Cenaze

Mevlüt Okutmak Caiz mi

Müslümanların son dönemde ortaya çıkan tartışmalardan ötürü kafaları epey karışmıştır. Bu tartışmaların başında mevlüt okutmak caiz mi gelmektedir. Öncelikle bu soruya yanıt vermek için mevlüte gelenlerin toplanma amacını bilmek önemli olacaktır. Eğer müminler, sevdikleri ile herhangi bir olaydan sonra toplanıp, bu etkinliğe dini bir değer atfetmiyor iseler, katılacakları ve okutacakları mevlüt de caiz olacaktır. Bilhassa vefatlardan sonra… Read More »

Mevlüt İçin Kuranı Kerim

Kuran-ı Kerim’i okumamız, bizlerin İslamiyet’i daha iyi kavraması adına mühimdir. Allah’ın emirlerine en kolay yoldan erişebileceğimiz Kuran, hak yolunda bizlere en doğru bilgileri verecek kaynaktır. Neticede Allah’ın kelamına güvenmek, aracılara inanmaktan daha garantidir. Bu sebeple her Müslümanın Türkçe ve Arapça olarak Kuran okuması elzemdir. Tabii Müslümanların bir diğer görevi de kitabımızı diğer müminlere hediye ederek… Read More »

Her Müslüman Mutlaka Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim Edinmeli

Müslümanların kutsal kitabı, Allah Celle Celalühu’nun kelamı olan Kur’an-ı Kerim, her Müslümanın mutlaka okuması gereken, okumakla kalmayıp uyması gereken kitaptır. Kulaktan dolma yanlış bilgiler eşliğinde hatalı bir yaşam sürmek yerine, Allah’ın kullarının okuması için yolladığı kutsal kitabımızın okunarak, buna uygun bir hayat sürmek gerekiyor. Birçok kez şahit olduğumuz gibi; yurtdışında, Hristiyanların yoğun olarak yaşadığı ülkelerde,… Read More »

Cenaze Malzemeleri

Her kul elbet bir gün ölümü tadacaktır. vefat eden bir kimsenin ardından varsa çocuklarının yadda ailesinin, eş dost ve akrabalarının vefat eden kişiye cenaze işlemlerini gerçekleştirme konusunda hakları vardır. Cenaze işleri eskiden bir kişi vefat ettikten sonra direk en yakın mezarlığa gömülmesi şeklinde kolaylıkla halledilebiliyormuş. Fakat günümüzde özellikle kalabalık büyük şehirlerde mezar yeri bulmak ve… Read More »

Kefen Fiyatları

Vefat eden kimsenin sarıldığı beyaz kumaş parçasına kefen denilmektedir. Her kim vefat ederse etsin ister çocuk, ister büyük, ister genç, ister yaşlı, ister kadın, ister erkek dinimize göre kefenlenmeden gömülemez. Kefenlenmek farz-ı kifayedir ayrıca da sünnettir. Peygamber Efendimiz (sav) vefat edenin kefenlenmesi konusunda şöyle buyurmuştur: “Beyaz elbise giyiniz. Şüphesiz bu, elbiselerinizin en hayırlısıdır. Ölülerinizi de… Read More »

Kocası Vefat Eden Kadın İddetini Nerede Bekler?

    Bu konuda Rasûlullah sallallâhu aleyhi vesellem’den sahih olarak nakledilmiş ‘merfu bir hadis’ yoktur. Kocası vefat eden kadının, iddet süresini dilediği yerde geçirebileceği, Ali, İbn Abbâs, Aişe ve Câbir bin Abdillah radıyallâhu anhum’dan, sahih olarak nakledilmiştir. Ömer bin Hattab ve oğlu Abdullah ile İbn Mesûd radıyallâhu anh’ın, ‘kadın, iddetini kocasının evinde bekler’ dedikleri sahih… Read More »

Kocası Vefat Eden Hâmile Kadının İddet Süresi

  Kocası vefat eden hamile kadının iddet süresi, doğum yapıncaya kadar­dır. Çünkü Yüce Allah; “Hamile olanların iddeti, doğurmaları ile tamamlanır. ” buyurmuştur. Ümmü Seleme radıyallâhu anhâ anlatıyor; ‘Benî Eşlem’den Sübey’a adın­da bir kadın hamile iken kocası ölmüştü. Benî Abdi’ddâr’dan Ebu’s-Senâbi İbn Ba’kik, kadınla evlenmek istedi. Kadın onunla evlenmek istemedi. Adam; Val­lahi, iki müddetin sonuncusuna kadar iddet… Read More »

Mevtayı Nasıl Bilirdiniz Sorusu

Mevtayı Nasıl Bilirdiniz Sorusu doğrumudur ? Müslümanların kendi ölüleri hakkında kin ya da sevgiden doğ­mayan şahitliklerini Allah’ın (cc) hesaba katacağı söyleniyor. Bu yüzden Allah Rasulü Efendimiz: “Ölülerinizin iyi yönlerini anın.”[1] “Hangi Müslümana dört kişi, hatta üç kişi, hatta iki kişi iyi şa­hitlikte bulunursa, Allah onu cennete koyar.”[2] “Siz Allah’ın yer­deki şahitlerisiniz; kime iyi şahitlikte bulunursanız,… Read More »

Kabirde İlk Gece Sorulacak Sorular

Kabirde ilk gece sorulacak sorular nelerdir ? “Men Rabbüke” Rabbın kimdir? Bu kabirde ilk sorulacak sorudur. Allah (cc) ruhlar aleminde iken ruhlarımıza sordu: “Elestü bi Rabbikiim” Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Cevap verdik: “Gâlû belâ”: Evet bilâkis sen bizim rabbimizsin dedik. Elestü’nün içerdiği sorular a)     Kullarım dünyada sizin üzerinize tasarruf ve hüküm koyma hakkına sa­hip… Read More »

Kabir Azabı Var Mıdır ?

Cehennemden ayrı olarak kabir azabı var mıdır ? İnsanın kabirde birtakım sorulara muhatap olacağı ve duru­muna göre azap ve sıkıntı göreceği gerçektir. Buna işaret eden bir­çok ayet-i kerime ve bunu anlatan birçok hadis-i şerif vardır.[665] Bu konuda müstakil kitaplar da yazılmıştır.[666] Kabir azabı var mıdır sorusuyla ilgili mesela bir hadis-i şerifte; “Kabir, ya Cehennem çukurlarından… Read More »