Category Archives: İslamda Rüya

Allah Rasül’ünü Rüyada Görmek

ALLAH RASULÜNÜ RÜYADA GÖRMEK Bir eserde açıklandığına göre, kim cuma gecesi Kureyş Suresi’ni bin kere okuyup abdestli olarak yatarsa Allah Rasulü    (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) rüyasında görür. Ayni tertip hangi şey İçin yapılmışsa o şeyin oluşumunu saglar. Bu formülün defalarca denendiği söylenir. Her şeyin en iyisini ve en doğru olanını bilen Allah’tır. Hazreti ibn Ömer (Radiyellahurivayetle.… Read More »

Rüya Yorumlanmadıkça Gerçekleşmez

• “Bize Haşim Ibnu’l-Kasım haber verip (dedi ki), bize Şu’be, Ya’lâ b. Atâ’dan, (O’nun) şöyle dediğini rivayet etti: Veki’ b. Hudus’tan işittim, amcası Ebu Rezin el-Ukayli’den (naklen) rivayet ediyordu ki,” O (yani amcası), Rasûlullah’ı -sallallâhu aleyhi vesellem- şöyle buyururken işitmiş: “Rüya, anlatılmadığı sürece ancak bir kuşun ayağının üzerindedir (yani kararsızdır, gerçekleşmez). Anlatınca gerçekleşir “

Rüyayı Âlimden Başkasına Açıklamanın Mekruhluğu

“Bize Muhammed b. Abdillah haber verip (dedi ki), bize Yezid b. Zurey’ rivayet edip (dedi ki), bize Saîd, Katâde’den, (O) İbn Sîrîn’den, (O) Ebu Hureyre’den, (O da) Hz. Peygamber’den -sallallâhu aleyhi vesellem- (naklen) rivayet etti ki,” O şöyle buyurdu: “Rüyayı âlimden veya iyiliksever kimseden başkasına anlatmayın!

Doğru Rüyalar Seherlerde Görülür

 “Bize Mervan b. Muhammed haber verip (dedi ki), bize Abdullah b. Vehb, Amr ibnu’l-Haris’ten, (O) Derrac Ebu’s-Semh’ten, (O) Ebu’l-Heysem’den, (O da) Ebu Saîd el-Hudri’den (naklen) rivayet etti ki,” O şöyle dedi: Rasülullah -sallallâhu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: “En doğru rüyalar sabahtan biraz önceki vakitlerde (görülür).”

Rüya Tabirini Sabah Namazının Ardından Yapmak

Semura b. Cündeb şöyle anlatmıştır: Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem-’in . aleyhi vesellem- “Herhangi biriniz rüya gördü mü?” diye sık sık sorduğu olurdu.Bunun üzerine Allah’ın anlatmasını dilediği biri olursa çıkar rüyasını anlatırdı.Bir gün Peygamber -sallallâhu aleyhi vesellem-, sabah vakti bize kendi gördüğü rüyasını şöyle anlattı: “Bu gece bana iki kişi geldi. Beni (rüyada) uyandırdılar ve ‘Bizimle… Read More »

Hoşlanmadığı Bir Şeyi Görenin Onu Kimseye Söylememesi

• Ebû Seleme şöyle anlatmıştır: Andolsun ben rüya görürdüm de bu rüya beni hasta ederdi. Nihayet Ebû Katâde’den işittim. Şöyle diyordu: Ben de rüya görürdüm de gördüğüm rüya beni hastalandırırdı. Nihayet Hz. Peygamber -sallallâhu aleyhi vesellem-’den işittim. O şöyle buyuruyordu: “Güzel rüya Allah tarafındandır. Herhangi biriniz sevdiği bir şeyi gördüğünde bunu kendisini seven kimselerden başkasına… Read More »

Görmediği Rüyayı Gördüğünü İddia Etmek

• İbn Abbas’ın nakline göre Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: “Her kim görmediği bir rüyayı gördüm diye iddia ederse (kıyamet gününde) ona iki arpa tanesini birbirine düğümlemesi teklif edilir ve hiçbir zaman bunu yapamaz. Her kim de bir topluluğun duyulmasını istemediği veya bundan kaçındığı bir konuşmayı dinlemeye çalışırsa onun iki kulağına kıyamet gününde kurşun… Read More »

Hulm Şeytandandır

• Resûlullah’ın sahabilerinden ve süvarilerinden Ebû Katâde el-Ensârî şöyle demiştir: Ben Resûlullah’tan işittim şöyle buyuruyordu: “Rüya Allah tarafındandır. Hulm de şeytandandır. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir rüya görecek olursa (uyanınca hemen) sol tarafına tükürsün ve ondan Allah’a sığınsın. Bu suretle o rüya, o kişiye zarar vermez.

Gündüz Görülen Rüya

Abdullah b. Avn’ın nakline göre İbn Şîrîn “Gündüz görülen rüya, gece görülen rüya gibidir” demiştir. • Enes b. Malik şöyle anlatmıştır: Resûlullah, Milhan kızı Ümmü Haram’ı ziyaret etmek maksadıyla arasıra yanına giderdi. Ümmü Haram, Ubâde b. es- Sâmit’in nikâhı altında idi. Bir gün Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- yine ziyaret maksadıyla onun yanına geldi. Milhan ona… Read More »

Gece Görülen Rüya

• Ebû Hureyre’nin nakline göre Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: “Bana sözlerin anahtarları verildi. Bana korku salmak suretiyle yardım edildi. Dün gece uyuduğum bir sırada bana yeryüzünün hâzinelerinin anahtarları getirildi. Hatta bunlar avucumun içine konuldu.” • Abdullah b. Ömer’in nakline göre Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- şöyle buyurmuştur: “Bu gece rüyamda kendimi Kabe’nin yanında buldum.… Read More »