Tag Archives: uzunyazi

Allah Rasulünün Şemaili

ALLAH RASULU (Sallellâhu aleyhi ve Sellem)ŞEMAİLİ Hazreti Cabir ibn Semüre’den rivayetle: “Allah Rasulü (Sallellâhu Aleyh başının önünü ve sakalını şemt ederdi. Onun İçin başını yağladığı zaman görünmezdi. Başı dağınık olduğunda görünürdü. Sakalı sıkça idi. Sakalının kılları bol idi.” Hazreti Cabir onu anlatmaya devam ediyor. Bir kişi dedi ki: “Onun yüzü kılıç gibi idi.” Hayır, bilakis güneş ve ay gibi… Read More »

Hazreti Salih Aleyhisselam

HAZRETİ SALİH ALEYHİSSELÂM Hazreti Salih (Aleyhisselam), Hazreti Hud (Aleyhisselam)dan yüz yıl sonra sonra Semud kavmine gönderilmiştir. Semud kavmi, bugünkü Şam-ı Şerif ile Medine-i Münevvere arasındaki Hicr bölgesinde yaşamaktaydı. Bu kavim dağları oymuş, kendilerine taştan ve sağlam yüksek binalar yapmışlardır. Allâhü Teâlâ onlar kadar güçlü, boylu poslu, gövdeli bir kavim yaratmamıştır. İçecek su pınarları bir taneydi.… Read More »

Bundan Böyle Sana Sorgu Sual Yoktur Ey Osman!

Medine sokaklarında gözümüzü nereye çevirsek bir peygamber ya da sahabe hatırası ile karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi Uhud yolu üzerinde bulunan Medine Ziraat Fakültesi’ne bağlı bir hurma bahçesi. Hurmalığın yola bakan kısmında küçük beyaz bir bina, Hz. Osman’a(ra) ait bu tarihi kuyuyu gözlerden saklıyor. Buraya Bi’r-i Osman deniliyor yani Hz. Osman Kuyusu. Öyle bir kuyu ki,… Read More »

Huneyn Vadisi

Arabamızın üzerinde gittiği asfalt yol dümdüz bir arazi üzerinde uzanıyordu. Ne de olsa çöl toprakları arasından ilerliyorduk. Ancak bir müddet sonra kayalık bir arazide gitmeye başladık. Derken iki yanımızda birden yüksek ve bir o kadar da dik iki tepe beliriverdi. Burası Huneyn Vadisi idi.Huneyn deyince öncelikle aklımıza Mekke’nin fethi, İslam ordusunun Mekke’ye girişi ve burayı… Read More »

Ebrehe’nin Fil Ordusu Ve İzleri

Arafat hududunu çıktıktan 5 km sonra etrafınızda yeni bir düzlük buluyorsunuz. Burası, Sehlü’l-Kebir’e giden yolun 6. kilometresi. İşte tam bu mevki tarihte önemli bir olaya tanıklık etmiş olan Vadi-yi Mugammes’tir. Günümüzde Vadi-yi Nar da denen bu yer Ebrehe’nİn Kabe’yi yıkmak üzere topladığı fil ordusunun son konaklama yeridir. Rivayetlere göre, Habeşistan yöneticilerinden Ebrehe bu toprakların cazibe merkezi… Read More »

Peygamber Efendimizin, Kızlarına Sevgisi

Hz. Ali: “Gurbet, sevdiklerini kaybetmektir (görememektir)” der.Kim bilir gurbette ne kadar sevdikleriniz vardır. Belki de çocuklarınız vardır; ya okumaya göndermişsiniz, ya evlendirmişsiniz ya da işi gereği, içinizde mutlaka bir de deniz aşırı ülkelere çocuklarını gönderenler vardır; oralarda bir tek insana da olsa “Allah” adını, “Muhammed (sav)” ismini duyurmak için…Her gün, her dakika hasreti gözünüzde tüter… Read More »

“O (sav) Yoksa Hayatınızın Anlamı Olur mu?”

Peygamber Efendimize tam on yıl hizmette bulunan Hz. Enes b. Malik’in amcası Enes b. Nadirin O’na sevgisi ve Uhud’ta gösterdiği fedakarlık bir başkaydı. Savaşın başından beri kahramanca savaşmıştı. Müslümanların bozguna uğradığı anda da yeniden büyük bir görevi yerine getirmişti.. Moralmen çökmüş Müslümanlara tok sesiyle:– Allah Resûlü şehit edilmiş ve siz de sağ kalmak istiyor-sunuz öyle… Read More »

Nasihatte Ölçülü Olmak

“Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır.” (Nahl 125) Ebu Vail Şakık ibni Seleme -Allah ondan razı olsun- şöyle demiştir: İbni Mes’ud -Allah ondan razı olsun- bize perşembe günleri va’z ederdi. Adamın biri ona: – Ey Abdurrahman, bize her gün va’z etmeni istiyoruz, deyince İbni Mes’ud: – Sizi usandırmamak için her gün va’z etmiyorum. Ben… Read More »

Oltu Tesbih

Zikir çekmek için kullanılan tesbih, bir çok model ve çeşitten üretilmektedir. Fabrikasyon ve seri üretim yapılan standart tesbihlerin yanında doğal taştan el işçiliği ile imal edilmiş özel tesbih çeşitleride bulunmaktaıdr. Bu tarz özel tesbihlere üretim Yurdumuzda gerçekleşen oltu tesbih modellerini örnek olarak verebilirir.  Oltu maden yatakları Erzurum ilimizin Oltu ilçesinde bulunmaktadır. Bu bölgeden elde edilen oltu… Read More »

Dede Korkut’un Dilinden Kadınlar

Dede Korkut, kadınları dört kısma ayırır ve bunlardan üç nev’in “kötü huylu”, bir nev’in ise, “güzel huylu” oldu­ğunu söyler ve güzel huylularla evlenenlerin mesut olacağını, o evde huzur ve neşenin eksik olmayacağını belirtir. Şimdi Dede Korkut’u dinleyelim. “Karılar dört türlüdür. Birisi solduran soptur. Birisi dol­duran toptur. Birisi evin dayağıdır. Birisi ne kadar dersen bayağıdır. “Ozan,… Read More »