Category Archives: Şehirler

Kabeden Canlı Yayın 24 Saat

Müslümanların kıblesi olan Kabe’yi görebilmek Mekke şehrini ziyaret etmek gerekmektedir. Bu ziyaretler Hac ve Umre ziyaretleri olarak ikiye ayrılır. Hac ibadeti islamın 5 şartından birisidir. İmkanı olan herkesin yılın belli zamanında 5 gün kabe’yi tavaf etmesi ile hac ibadetini yerine getirmiş olur. Umer ise bu belirli 5 gün dışında Kabe’yi ziyaret etmeye denilmektedir. Mekke’yi Kabe‘yi… Read More »

Tur Dağı Hakkında Bilgi

Tur dağı hakkında bilgi kısaca vermemiz gerekirse şöyle diyebiliriz; Tur dağı Hz. Musa’nın peygamberlikle müjdelendiği ve Tevrat’ın indiği dağdır.Tur dağı hakkında bilgiyi daha kapsamlı olarak ayet, hadis ve bir hikaye örneği ile açıklayabiliriz. Ayet: “Ona, Tur’un sağ yanından seslendik ve onu (kendisiyle) gizlice söyleşmek için yakınlaştırdık.” (Meryem; 52) Hadis: “Müslümanların Melhame’de merkezleri Şam, Deccalde mer­kezleri… Read More »

Medyen Halkının Helakı

Medyen halkının helakı ile ilgili Ayet: “Emrimiz geldiği zaman, tarafımızdan bir rahmetle Şuayb’ı ve onunla birlikte iman edenleri kurtardık; o zulmedenleri dayanılmaz bir ses sarıverdi de kendi yurtlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar. Sanki orada hiç refah içinde yaşamamışlar gibi. Haberiniz olsun; Semud’a nasıl bir uzaklık verildiyse Medyen (halkına da Allah’ın rahmetin­den öyle) bir uzaklık (verildi).”… Read More »

Sebe Halkı

Sebe halkı ile ilgili Ayet: “And olsun, Sebe (halkı)nın oturduğu yerlerde de bir ayet var­dır. (Evleri) Sağdan ve soldan iki bahçeliydi. (Onlara demiştik ki:) ‘Rabbinizin rızkından yiyin ve O’na şükredin. Güzel bir şehir ve bağışlayan bir Rabb(iniz var).’ Ancak onlar yüz çevirdiler, böylece Biz de onlara Arim selini gönderdik ve onların iki bahçesini, buruk yemişli,… Read More »

Mescid-i Aksa Hakkında Bilgi

Mescid-i Aksa hakkında bilgi Ayet: “Kulunu, kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için bir ge­ce Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek (bereketli) kıldığımız Mescid- i Aksa’ya yürütenin şanı pek yücedir. Şüphesiz o duyandır, görendir.” (İsra; 1) Mescid-i Aksa hakkında bilgi Hadis: “Yolculuk ancak şu üç mescidden birine olur: Benim şu mes­cidime, Mescid-i Haram’a ve Mescid-i Aksa’ya.” (Müslim, Kitâbu’l-Hacc, 15/415,… Read More »

Medine Şehri Hakkında Bilgi

Medine şehri hakkında bilgi Ayet: “Ne Medine halkının, ne de etrafındaki bedevilerin, Allah’ın Re­sulünden geri kalmalan ve ona ihtimam göstermeyip kendi canlarının derdine düşmeleri olacak şey değildir (Bunu yapacak bir tek kişi bile çık­masın). Bu böyledir, çünkü onlann Allah yolunda uğrayacakları hiçbir susuzluk, yorgunluk, açlık, kâfirleri öfkelendirecek tarzda bir yere ayak basıp ele geçirmeleri ve… Read More »

Mekke’nin Fethi

Mekke’nin Fethi ile ilgili Ayet: “Şüphesiz Biz sana apaçık bir fetih verdik.” (Fetih; 1) Mekke’nin Fethi ile ilgili Hadis: Resûlullah (sav) Mekke’nin fethi günü buyurdular ki: “Artık bu fetihten sonra hicret yoktur. Fakat cihad ve niyet vardır. Öyleyse as­kere çağrıldığınız zaman hemen silah altına koşun!” (İbn Abbas, Kütüb-ü Sitte, 1028) Mekke’nin Fethi ile ilgili Hikâye:… Read More »

Mekke

Ayet: “Böylece sana Arapça bir Kur an vahyettik ki sen anakent olan Mekke ile bütün etrafını uyarıp irşad edesin ve gerçekleşeceğinde hiç şüphe olmayan mahşer günündeki büyük buluşmayı haber veresin.” (Şura; 7) Hadis: “Mekke ve Medine hariç Deccal’ın çiğnemeyeceği memleket yoktur. Mekke ve Medine’ye geçit veren yolların her birinde saf tutmuş melekler vardır, buraları korurlar.… Read More »