Oturulan Yerden Ayrılırken Okunacak Dua

By | 10 Şubat 2014

Oturulan Yerden Ayrılırken Okunacak Dua

Oturulan Yerden Ayrılırken Okunacak Dua Okunuşu: Sübhaneke’llahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubü ileyke.”

Oturulan Yerden Ayrılırken Okunacak Dua Anlamı: “Allah’ım! Seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ve hamdinle teşbih ederim. Senden başka ilah olmadığına kesin­likle şehadet ederim. Senden bağışlanmamı diler ve sana tövbe ederim.” (Tirmizi, De’avad 38; bk. Ebu Davud, Edeb, 27)

Oturulan Yerden Ayrılırken Okunacak Dua ile ilgili bilgi: Sahabeden Ebu Hüreyre (r.a.) diyor ki; “Resulullah (s.a.v.) öyle buyurdular: “Kim, malayani (faydasız ve lüzumsuz) konuşmaların çok olduğu bir mecliste oturur da, ora­dan ayrılmadan önce bu duayı okursa, o mecliste işlemiş olduğu kusur ve günahları (kul hakları hariç) bağışlanır.