Category Archives: Esma-ül Hüsna

Kanser Hastalığı için Esma

KANSER HASTALIĞI İÇİN “Allah” İsm-i şerifi, “Lafza-i Celal” olarak ifade edildiği gibi, “Lafzatullah” olarak da ifede edilir. Allah ismi şerifi, yüce Rabbimizin Ozel ismidir ve bütün isimlerini ve isimlerinin gücünü, kuvvetini, sırrını, esrarım, özelliklerinin hepsini içine alır ve ifade eder, onların yerine de geçer. Bildiğimiz ve bilmediğimiz bildirilen ve bildirilmeyen bütün Esmâü’l Hüsnâ, bütün zat… Read More »

Kulak Rahatsızlıkları İçin Esma

KULAK RAHATSIZLIKLARI İÇİN Es-Semi (180) Es-Semi’ Gizli açık her sesi, her yalvarış ve yakarışı işiten duyan, dinleyen demektir. Kulak çınlamaları, kulak agrıları, sağırlık vb. rahatsızlıklar için “Es-Semi’ ” esmâsının okunması tecrübe edilmiş ve tavsiye edilmiştir. Okuma Günü ve Saatleri Es-Semi’ isminin zikri (180) adettir. “Yâ Semi’ ” şeklinde okunur. Zikir saati Müşteri, günü Perşembe’dir. Perşembe… Read More »

Omurga Rahatsızlıkları İçin Okunacak Esma

OMURGA RAHATSIZLIKLARI İÇİN OKUNACAK ESMA El’Cebbâr (206) El’Cebbâr: Mahlûkatı mecbur eden; ne isterse istediğin: zorla yaptıran demektir. Kendisini kimsenin zorlaması müm kün olmayan ve dilediği takdirde herkesi zorlayan demektir Atardamar; omurga ve guatr rahatsızlıkları İçin (206) defa “Yâ Cebbâr” okunması tavsiye edilmiştir. “El’Cebbâr” isminin Ebced değeri (206); okuma ve zikrii saati Merih, günü Salı’dır. Sail… Read More »

Saçlar Ve Saç Dökülmesi İçin Esma

SAÇLAR VE SAÇ DÖKÜLMESİ İÇİN ESMA El’Bedi’ (86) El-Bedi’ Emsalsiz, benzersiz ve Örneksiz olarak hayret verici âlemleri yoktan icat edip en güzel şekilde yaratan; eser ve ihsanlarıyla her yerde ve her şeyde apaçık görünen demektir. Saçların dökülmesi, kepeklenmesi gibi her türlü problem ve beslenip şıklaşması, parlayıp güzelleşmesi ve yüz ile vücut güzelliği için her gün… Read More »

Burun Hastalıkları Ve Sinüzit İçin Dua

BURUN HASTALIKLARI VE SİNÜZİT İÇİN ESMA El’Latîf(129) El’Ganiyy (1060) Er-Rahim (258) Latif, lütfeden, lütuf ve ihsan sahibi demektir. Ayni zamanda gizli ikram ve ihsanlarda bulunan demektir. Rahim, kendisine İnanıp seven yakmlarınların ihsan Ve ikram eden, merhamet eden, acıyan ve ayni zamanda merhametli davranan, seven, himaye eden demektir. Ganiyy ise, zengin ve hiçbir şeye hiçbir mala mülke paraya pula, maddi manevi hiçbir… Read More »

Akciğerler İçin Esma

AKCİĞERLER İÇİN OKUNACAK ESMA Er-Rezzâk (308) Er-Rezzâk; rızık verenin çoğuludur. Rızık ihsan edici tekrar tekrar, bol bol rızık veren demektir, çok çok rızık veren, gidalandiran, besleyen, yedirip İçiren doyuran anlamlarina gelir. Akciğerlerimiz olmasa nefes alamayız, havayı temizleyip damarlara ve kana oksijen gönderen akcigerlerimizdir. Dolayısıyla yaşama şansımız olmaz olsa da bunu temin eden bir alete bağlı… Read More »

Karaciğer ve Kemik Hastalıktarı İçin Dua

KARACİĞER VE KEMİK HASTALIKLARI İÇİN En’Nâfî. (201) En-Nâfi’: Devamlı olarak, bütün mahlûka tına hayır ve fayda sağlayan; faydalı şeyler yaratan demektir… Karaciğer rahatsızlıkları; yağ keseleri ve kemikler İçin (201) defa “Yâ Nâfi” diye okunması tavsiye edilmiştir. Okuma Günü ve Saatleri En-Nâfî’ isminin zikri (201) adettir. Zikir saati Zuhre (Venüs); zikir günü Cuma’dır. Cuma günü Zuhre… Read More »

Kalp Ve Kalp Damarları İçin Okunacak Dua

KALP VE KALP DAMARLARI İÇİN DUA En-Nur (256) El’Vehhab (14) 1. En-Nûr: Körlüğü olanları nuruyla görür kılan, dalalette olanları da hidâyetiyle İrşat eden:  bütün âlemleri nuruyla aydınlatan, ışıtan demektir. Nur ayni zamanda ışık :emektir. Kâinatın ışığını yakan ve aydınlatan Allah’tır ve Allah’tan, Allah’ın nurundandir. Diğer Dua Ve Havas Kitaplarımız Bu ürünü ihvan.com.tr en uygun fiyat ve hızlı teslimat seçenekleri… Read More »

Dizler İçin Okunacak Esma

Er-Raûfî 286 Er-Raûfî 286 Er-Raûf: Kullarına çok acıyan, çok şefkatli ve merhametli olan, merhamet eden. Rahmân ve Rahim isimleri, de ayni anlama geldiklerini görmüştük. Ancak, Rahm؛ isminin anlamı, bütün mahlûkata ve geneldi. Rahim özellikle müminlere yöneliktir ve daha çok âhirette devreye girecektir. “El’Kaviyy” esmâsı da güçlendirici olarak okunabilir: ve Raûfesmâsını destekler, güçlendirir. Okuma Günü ve… Read More »

Sinir Hastalığı İçin Okunacak Dua

El-Muğnî(1100) El’Muğnî istediğini, istediği anda, istediği kadar zengin eden yarattığı varlıkların ve hepsinin her türlü ihtiyaçlarını derip zengin kılan. Okuma Günü ve Saatleri El’Muğnî isminin zikri (1100) adettir. Zikir saati Zühre; günü Cuma’dır. Cuma günü sabah erken güneş doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır. Diğer özelliklerinin yani sira sinirlerin güçlenmesi İçin, “Yâ Muğnî” diye (1100) kere… Read More »