Category Archives: İlmihaller

Fıkıh ve İlmihal Kitapları

Dinimiz İslam, adeta bir okyanus gibidir. Öğrendikçe yeni şeylere kapı açan Cenab-ı Allah, bilginin sonsuzluğunu insanoğluna Kur’an-ı Kerim vasıtası ile göstermiştir. Müslümanlığı tam manasıyla idrak edebilmek için çokça bilinen bilgiler eksik kalacaktır. İyi bir mümin, dinimizin tüm inceliklerini güzel ve kaliteli bir biçimde öğrenmelidir. Bu bilgileri öğrenmen isteyen Müslümanlar, fıkıh kitapları ile haşır neşir olmalıdır. Fıkıh, bir… Read More »

« Bazullah-il-Eşher »

Meded yâ Gavs-ül-â’zam, Pir sultan Abdülkadir, Mevhibe-i muazzam, Pir sultan Abdülkadir.. Nesl-i pâk-i Mustafa, Hânedan-ı bâ-safa, Dürrü yektâ-i vefa, Pir sultan Abdülkadir.. Ol sultan-ül-Evliyâ, Nüktedân-ül asfiyâ, Hem bürhan-ül etkıyâ, Pir sultan Abdülkadir.. Mazhar-ı sırrı Hudâ, Meşher-i feyz-i atâ, Meş’ar-i pûş-i hata, Pir sultan Abdülkadir.. İns-ü cin oldu hayran, Melekler kıldı devran, Arşı eyledi seyran, Pir… Read More »

Boşanma

İslâm’da boşama hakkının erkeğin elinde olması, erkeğin, kadın istediği anda boşayabilmesi demek olacağı, bu yüzden boşanma olaylarının çoğalmasıyla kadınların gadre uğrayacağı iddia edilerek, İslâm’daki “talak=boşama” müessesesi tenkit edil’ Konunun İslâmi yönüne değinmeden önce şöyle bir düşün lim: Önemli olan boşama yetkisini kadma ya da erkeğe verme’ mi, yoksa boşanma olaylarını olabildiğince azaltarak, bund doğacak maddi… Read More »

Miras

Kuran-ı Kerîm’de Allah, miras konusunda: “Erkeğe iki kadının hissesi vardır.” buyurur. Müslümanın, bu nas karşısında ki tavrı, “taaddüt” konusunu anlatırken söylemiş olduğumuz gibi olsa gerektir. Ama bu konunun da açıklaması yapılabilir: 1. İslâm’ın bazı emirlerinin evliliğe teşvik anlamını taşıdığın ve bu yüzden, kadm erkekle beraber düşünüldüğüne göre, miras tan, kadm bir, erkek iki değil de,… Read More »

Taaddüt (Çok Evlilik) -3

Bu ilişkilerden doğan fiziksel ve psikolojik hastalıklar, yıkılan yuvalar, emniyetin tespit edemediği gayr-i meşru ilişkiler, bu yüzden kendilerini suçlu hisseden erkeklerin yuvalarında sebep olacakları huzursuzluklar ve benzeri olumsuzluklar da aynca hesaplanmalıdır. 3. Kadın huysuz birisi ise ve boşanmak her iki tarafı perişan edecekse, onu kapı dışarı atıp, onun da bir başka erkeğin de başını belâya koyma… Read More »

Taaddüt (Çok Evlilik) -2

“Efendim, elektrik enerjisinin oluşmasında artı ve eksi (pozitif ve negatif) elektrikler arasında hiçbir fark yoktur, çünkü hiçbiri diğeri olmadan olamaz. Öyleyse ikisine de eşit davranılsın ve ikisi de açık ya da ikisi de kapalı kablo ile taşınsın.” demenin, akıllılık olmayacağını herkes anlar. Çünkü elektriklerin tabiatı, yani niteliklerindeki temel espri bunun, öbür türlü olmasını gerektirir. Demek… Read More »

Taaddüt (Çok Evlilik)

“Doğru” ve “yanlış” yargısını okuyuculara bırakarak, bu ve bundan sonraki konuların sadece İslâmi naslardaki çözümlemesini yapmakla yetineceğiz. Bir Müslüman bu konuda herhalde şöyle düşünür: “Taaddüd-i-zevcat” erkeğin dörde kadar kadmla evlenmesi anlamına gelen İslâmi bir terimdir. Batılılar buna daha geniş  ile “poligami” derler. Dolayısı ile “taaddüd-i zevcât”  “poligami” da değildir. Allah (c.c.) Kuran-ı Kerîm’de kadınlardan söz… Read More »

Eşit Olmadıkları Konular -2

Ama niçin hastaneler, çocuk yuvalan gibi şefkat ve merhamet inleyen kuramlarda çalışanların çoğu kadındır? Niçin bankalar daha çok kadın işçi çalıştırırlar? Niçin sekreterlerin çoğu kadındır? Demek ki kadın ile erkek görev ve misyon açısından da biriminden farklıdırlar. Tıpkı fiziksel ve psikolojik bünye açısından farklı oldukları gibi.Demek ki, kadınla erkek arasında mutlak bir eşitlikten söz etmek… Read More »

Eşit Olmadıkları Konular

Özet olarak söyleyeceklerimize şu soruyla başlayalım: Eşitlik mi yoksa adalet mi tercih edilir? Kadın erkeğe eşit değildir, denince niçin bundan, erkeğin değil de kadının aşağılandığı anlamı çıkmıyor? İki şeyin birbirine eşit olmadığını söylemek, birinin diğerinden üstün olduğu anlamına mı gelir? Böyle olmadığı halde bundan kadının aşağılandığı anlamını çıkaranlar aslında bu tavırlarıyla eşitsizliği kabullenmişler demektir. Vida somuna… Read More »

Kadın Erkek Eşitliği -2

Kadın da kötülük yaparsa günah, hayır yaparsa sevap alır, erkek de. Dua ederse Allah ona da “icabet” eder. Demek ki, kadm, cennete ya da cehenneme gitmekte de erkekten farklı değildir. Dünyada iken iş başarırsa kazanç, suç işlerse ceza bulur. Ticarethanesi varsa kadın olduğu için kazanç oranı düşük olmadığı gibi, meşru bir iş görüyorsa kadın olduğu… Read More »