Category Archives: Çocuk Sahabeler

Bir Bardak Suyun Hatrı

Sahabe hayatları müslümanlara örnek olacak şekilde yaşanmış hayatlardır. Örnek alınacak sahabelerden biri de Said b. As’tır. Vali olduğu sırada Bir Bardak Suyun Hatrını bize anlatacak güzel bir örnek davranış sergilemiştir. Bir Bardak Suyun Hatrıyla ilgili kıssa şu şekilde olmuştur; Bir gün Medine sokaklarında gezen Said b. As, şiddetli bir şekil­de susadığını hissetti. Hemen en yakın… Read More »

Hz. Enes Kimdir ?

Hz. Enes Kimdir ? Allah Resûlü’nün (a.s.m.) en meşhur öğrencisi olan Enes b. Mâlik, on yıl Efendimiz’e hizmet etme şerefine erdi. Bu hizmet sırasında eğitim öğretimini tamamlayarak kemalatın zirvesine çıktı. Medine’de doğup büyüyen Enes, buranın köklü ailelerinden Mâlik b. Nadr ile Ümmü Süleym binti Milhan’ın oğlu­dur. Ailenin ikinci oğlu olarak dünyaya geldi. Ağabeyi Berâ ondan… Read More »

Baba Terbiyesi

Dinimiz baba terbiyesine çok önem vermiştir. Hz. Ömer oğlu Abdullah’ın kendisinden baba terbiyesi alması için onu yanından ayırmamış ilim meclislerinde olmasına izin vermiştir. Baba terbiyesine örnek olacak bir kıssa şu şekildedir; Abdullah b. Ömer, küçük yaştan itibaren öğrenmeye, öğrendik­lerini uygulamaya ve güzel ahlakla bezenmeye hazırdı. Son derece kabiliyetli ve çok iyi bir gözlemciydi. Babasını dikkatle… Read More »

Abdullah b. Abbas’ın Hadisleri Öğrenmesi

Abdullah b. Abbas’ın Hadisleri öğrenmesi en çok dikkat ettiği konulardan biriydi. Abdullah b. Abbas’ın Hadisleri öğrenmesiyle ilgili bir çok rivayet bizlere ulaşmıştır. Abdullah b. Abbas’ın hadisleri öğrenmesiyle ilgili Abdullah b. Abbas kendisi şöyle anlatıyor: “Biraz araştırınca Allah Resûlü’nün (a.s.m.) hadislerinin geneli­nin Medineli sahabelerin yanında olduğunu gördüm. Bu hadisleri öğrenmek için sürekli yanlarına giderdim. Birinin yanma… Read More »

Abdullah Bin Abbas’ın İlim Aşkı

Abdullah Bin Abbas’ın ilim aşkı Allah Resûlü’nün (a.s.m.) duasının bereketi ile dol­du. Efendimiz vefat edince sahabelerin yanına koştu. Onların ilim ve irfanından istifade için âdeta kapılarında nöbet tuttu. Abdullah Bin Abbas’ın ilim aşkını bizzat kendisi bu süreci şöyle anlatır: “Ensar ve Muhacir bütün büyük sahabelerin peşlerine takılır, bir an olsun yanlarından ayrılmaz, onlara Allah Resûlü’nün… Read More »

Abdullah b. Abbas’ın Cebrail’i Görmesi

Abdullah b. Abbas’ın Cebrail’i Görmesi şu şekildedir; Allah Resûlü’nün (a.s.m.) yanında Abdullah b. Abbas’ın Cebrail’i Görmesi 2 kez olmuştur [1] Abdullah b. Abbas’ın Cebrail’i Görmesini kendisi bize  şöyle anlatmıştır; “Bir gün babam beni bir iş için Allah Resûlü’nün (a.s.m.) yanına göndermişti. Üzerimde beyaz, tertemiz bir elbise vardı. Efendimiz, yanında bulunan Dıhye b. Halife ile fısıltı… Read More »

Abdullah Bin Abbas’ın Peygamberimizle Geçirdiği Bir Bayram

En sevgili ile otuz ay geçiren Abdullah b. Abbas’ın birçok yer ve zamanda onunla yaşadığı güzel anısı oldu. Abdullah bin Abbas’ın Peygamberimizle geçirdiği bir bayram gününü, şöyle anlatır: Bir adam yanıma gelerek bana, –            Allah Resûlü’ne (a.s.m.) yetişebildin mi? diye sordu. –            Evet, ona yetiştiğimde henüz çocuktum, diyerek onunla geçir­diğim bir anı anlattım.Anlattığı anı şudur;… Read More »

Abdullah b. Abbas Ve Cuma Günü

Abdullah b. Abbas, meselelere yüzeysel değil derinlemesine bakmayı öğrendiğinden, bir konuyu öğrendiğinde ya da anlattığın­da sebepleri birlikte öğrenir ve anlatırdı.Abdullah b. Abbas ve Cuma günü gusül abdesti alınması meselesini de örnekler vererek açıklamıştır.meseles Abdullah b. Abbas ve Cuma günü hakkında bize şu hikaye nakledilmiştir; Bir gün kendisine, –            Cuma günü gusül abdesti almak mutlaka gerekir… Read More »

Abdullah B. Abbas’ın Dikkati

Abdullah B. Abbas’ın dikkati sayesinde Peygamber Efendimiz (sav)’den bize bir çok olay nakledilmiştir. Bilindiği gibi öğrenme yollarının en önemlilerinden biri de dikkattir. Abdullah B. Abbas’ın dikkati için de en önemli  vasıflarından biriydi diyebiliriz. Abdullah B. Abbas’ın Allah Resûlü’nü (a.s.m.) dik­katle izler, bu yolla ondan çok şey öğrenirdi. Abdullah B. Abbas’ın dikkati sayesinde unutmayıp bize naklettiği bir… Read More »

Abdullah B. Abbas’a Peygamber Efendimizin Tavsiyeleri

Abdullah B. Abbas’a Peygamber Efendimizin tavsiyelerine örnek olarak şu kıssaları verebiliriz ; Medine’ye hicret ettikten hemen sonra Allah Resûlü’nün (a.s.m.) gözde öğrencilerinden biri olan Abdullah b. Abbas kısa zamanda uzun sûreleri ezberleyerek Efendimiz’e dinletti. Abdullah b. Abbas anlatıyor:“Allah Resûlü’nün zamanında, on iki yaşında iken Mufassal Sûreler’in tamamını ezberleyip, ona okudum.”[1] Abdullah B. Abbas’a Peygamber Efendimizin… Read More »