Category Archives: Meal

Diyanet Onaylı Kuranı Kerim

Kuran-ı Kerim okumak için kaynağı doğru seçmek esastır. İslamiyet’in doğduğu günden bu zamana kadar geçen süreçte yüce kitabımız Kuran, defalarca tercüme edilmiştir. Herkesin bildiği üzere kutsal kitabımız, Arapça olarak yeryüzüne indirilmiştir. Tabii ki Kuranı Kerim Türkçe meali okuyarak dinimizi öğrenmemiz gerektiği için, tercüme yapan kişileri iyi ayırt etmek şarttır. Maalesef bazı çeviriler anlam konusunda ikilik yaratabilen, doğru yorumlanmadan… Read More »

Kelime Mealli Kuran

İyi bir Müslüman, dinini tam anlamıyla öğrenmek için Kuran-ı Kerim okumalıdır. Kutsal kitabımızı okuyan müminlerin hayata bakış açıları değişecek ve ilim sahibi olacaklardır. Tabii ki burada atlanmaması gereken nokta Kuran’ın hem Arapça, hem de Türkçe mealiyle okunması gerekmektedir. Yalnızca Arapça okuduğumuzda anlamak konusunda sıkıntı çekebileceğimiz gibi, yalnızca Türkçe okuduğumuzda da Kuran-ı Kerim’in maneviyatından eksik kalmış… Read More »

Kuranı Kerim Türkçe Meali Satın Al

Kuran-ı Kerim’i Müslümanlara yol gösteren bir rehber niteliğindedir. Her mümin, Kuran’ı okuyarak ve anlayarak hayatını idame ettirmelidir. Kuran ’sız bir hayat, amacı olmayan bir vakit yığınına dönüşecektir. Bu sebeple hepimizin Allah’ın kelamlarından haberdar olması gerekmektedir. Pek tabii ki Kuran’ı Arapça metniyle okumanın yanında Türkçe meali ile de okumak uygun düşecektir. Sadece okumak dışında idrak etmenin… Read More »

Kuranı Kerim Kelime Meali

Kuran-ı Kerim’i hazırlanıp basılış şekline göre iki gruba ayıra biliriz. Sadece Arapça metin okuyuşlu Kuran-ı kerimler ve Arapça metin ve yanında meali olan Kuran-ı Kerimler. Kuran-ı Kerim’i Arapçasından okumak ne büyük mutluluksa okuduğumuz metnin mealini okuyup Türkçe’sini anlamakta daha büyük bir mutluluktur. İnsan anlayarak yaptığı her işten zevk alır, zevk aldığı işi de sürekli tekrarlar.… Read More »

Mustafa Öztürk Kuran Meali Satın Al

Müslümanların kutsal kitapları olan Kuran-ı Kerim’i en güzel şejkilde anlayabilmeleri için Kuran-ı sadece Arapça yüzünden okumaları yetmez aynı zamanda meallerini de okuyup Kuran-ı Kerim’in mana alemini anlamaları gerekmektedir. Kuran-ı Kerim mealleri bir çok kişi tarafından hazırlanmış ve müslümanların hizmetine sunulmuştur. Her müslüman isteddiği meali alıp okuyabilir. Bu meallerden Mustafa Öztürk Kuran Meali Satın Alabilirler. Mustafa… Read More »