Category Archives: Faziletli gün ve geceler

Üç Ayların Faziletleri

Arka arkaya üç ayın Allah-u Teala tarafından mübarek kılınması ile Üç aylar müslümanlar arasında kutsal ve önemli zaman dilimleri arasında sayılmaya başlanmıştır. Üç aylar dediğimiz Hicri aylardır. Hicri üç ayların isimleri sırası ile şöyledir; Recep ayı, Şaban ayı ve Ramazan ayı. Bu üç mübarek ayın hepsinin birbirinden farklı faziletleri vardır.Üç ayların faziletleri hakkında salihler şöyle… Read More »

Üç Aylara Girerken Okunacak Dua

Üç ayların önemi, anlamı, fazileti ve hikmetlerini az çok her müslüman bilir. Üç ayları boş boş geçirmemenin gerekliliği de hemen hemen her müslüman tarafından bilinir. Peki üç aylarda neler yapılmalı, bu yapılan iyiliklere, ibadetlere zikirlere kat kat sevaplar verilen bu ay da hangi dualar edilmeli acaba müslüman olarak bunu tam biliyormuyuz. Üç aylara girmemize az… Read More »

Üç Aylar Hakkında Bilgi

İnsanoğlu her zaman doğru olanı yapmaz hatta malasef çoğu zaman yaradılışına gters düşen yapmaması gerekn işleri yapar. Bunlara dinimizde haram denilmektedir. merhameti çok olan Allah-u Teala kullarının bu yanlışlardan dönmeleri için yani tövbe etmeleri için bazı özel zaman dilimleri yaratmıştır. Üç aylar bu zaman dilimlerinden biridir. Her müslüman Üç Aylar Hakkında Bilgi sahibi olmalıdır. Tabi… Read More »

Cuma Gecesi Tesbihleri

Cuma gecesinin tüm müslümanlar aleminde öneminin ne kadar büyük olduğunu bilmeyen müslüman yoktur. Cuma gecesi aslında müslümanlar için büyük bir nimetteir. her hafta kulun tövbe kapısından geçmesine vesile olabilecek açık bir kapıdır. Kul Cuma gününün ve gecesinin önemini bilip ona göre ibadetle bu geceyi yad etmelidir. Cuma gecesi tesbihleri, namazları ve ibadetlerine devam etmelidir. Cuma… Read More »

Üç Aylar Duası 2015

Dua kul ile Allahı birbirine en çok yaklaştıran vesilelerden biridir. Duanın önemi dinimizde çok büyüktür. Dua etmenin yeri ve zamanı yoktur. Müslüman her an Rabb’ine dua etmelidir. Ama bazı zamanlar vardır ki duaların daha çabuk arşa alaya ulaştığı zman dilimleridir. Üç aylarda böyle önemli duaların çabuk kabul edildiği zamanlardan biridir. Üç Aylar Duası 2015 özel… Read More »

Üç Aylar Ve Fazileti

Üç aylar çok önemli zaman dilimleridir. Recep, Şaban, Ramazan ayını kapsayan üç aylık zaman dilimine denir. Bu aylar önemli ve özel aylardır. Bu mübarek üç ay içinde bir çok sırlar ve faziletler saklar. Üç Aylar Ve Fazileti hakkında bir çok ayet, hadir ve bilgi bulunmaktadır. Üç Aylar Ve Fazileti bu mübarel aylara saygı göstermek, günah… Read More »

Bir Kadın Tek Başına Hacca Gidebilir mi?

Hanefî mezhebine göre yanında mahremi olmayan kadına hac farz değildir. Ancak Şafiî’ye göre, hacca gidecek kadının yanında itimat ettiği iki veya daha fazla kadın bulunması kâfidir. Hattâ yol güvenliği mevcut olduğu takdirde haccını tek başına da gidip yapabilir. Bir kadın, bu meselede Şafiî’yi taklit edebilir. Hac ibadeti maddî durumu müsait, sağlığı yerinde, aklı başında kadın… Read More »

Safer Ayı

Ayları Hicri ve Miladi takvime göre ikiye ayırabiliriz. Miladi takvimde bulunan aylar günlük yaşantımızda kullandığımız aylardır. Hicri aylar ise İslamiyete göre kabul edilen aylardır ve ibadet hayatımızı yakından ilgilendirir bu aylar. Çünkü Hicri ayların her birinin ayrı özelliği bulunmaktadır. Allah-u Teala her aya göre ayrı bir ibadet hayatı düzenlemiştir. Mesela mübarek üç aylarda yapılacak ibadetlerle… Read More »

Mübârek Ay, Gün ve Gecelerde Yapılacak İbadetler

1) Muharrem ayı: Hicrî Kamerî yılın ilk ayı Muharrem’dir. Muharremin 1. günü hicrî yılbaşıdır. Ramazan ayından sonra aylar içerisinde en hayırlısıdır. Efendimiz (sav): “Zilhicce’nin sonuncu günü ile Muharrem’in birinci günü oruç tutanın orucu elli yıllık günahına keffarettir” buyurmuştur. Muharrem ayında şu ibadetleri yapmanın çok sevabı vardır: Muharrem’in ilk Cuma gecesi: Tâhâ (20) Sûre’si bir defa… Read More »

Ramazan Ayının Fazileti

Ramazan ay’ı dinimizce en faziletli ve mukaddes bir aydır. Bu konuda Peygamber Efendimiz’den (sav) birçok hadis rivayet edilmiştir. Bunlardan biri şöyledir: Ebû Hureyre’den (ra) Rasûlüllah’ın (sav) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Ramazan ay’ı girince göklerin kapısı (başka bir rivayette Cennetin kapıları) açılır, Cehennemin kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur.” (Buhârî, Savm, V). Muhammed (sav) ümmetine Ramazan’da verilen… Read More »