Fakirlikten Korunmak İçin Okunacak Dua

By | 15 Ocak 2014

Fakirlikten Korunmak İçin Okunacak Du Arapça

fakirlikten korunmak için dua

Fakirlikten Korunmak İçin Okunacak Dua Okunuşu: “Allahümme inni e’uzü bike mine’l-keseli ve’l- herami ve’l-me’semi ve’l-mağrami ve min fitneti’l-kabri ve ‘azabi’l-kabri ve min fitneti’n-nari ve azabi’n-nari ve min şerri fitneti’l-ğına ve e’uzü bike min fitneti’l-fakri.”

Fakirlikten Korunmak İçin Okunacak Dua Anlamı: “Allah’ım! Tembellikten, ihtiyarlıktan, günahtan, borçtan, kabir fitnesinden ve kabir azabından, cehennem fitne­sinden ve cehennem azabından, zenginlik fitnesinin şerrinden Sana sığınırım. Allah’ım! Fakirlik fitnesinden Sana sığınırım.” (Nesai, es-Sünenu 1-Kübra, Istiaze, No:8902)