Tag Archives: haccın farz olması ne zamandır

Haccın Farz Olduğunu Bilmek

Haccın farz olduğunu bilmek ya îslâm diya­rında olmak iledir ya da küfür diyarında Müslü­man olan bir kimseye mestüru’l hal (durumu kapa­lı) olan iki kişinin haber vermesiyledir. Mestûru’l hal, fasık olup olmadığı bilinmeyen kimsedir. İslâm diyarında olan bir Müslüman haccın farz olduğunu bilsin ya da bilmesin, bilen kişi gibi sayılır. Çünkü İslâm diyarında cehâlet (bilgisizlik) özür… Read More »

Haccın Farzlarından Akıllı Olmak

Haccın farzlarından biride akıllı olmaktır.Delinin haccetmesi vâcib değildir. Aklı başı­na gelir de haccerderse haccı geçerli olur. Haccın farzlarından akıllı olmak kişinin yaptığı ibadetin farkında olmasıyla alakalıdır. Allahû Teâla (cc)’nın teklifleri; ehliyet sahibi insanın üzerinedir. Teklifin sıhhati akılla ilgilidir.Bu yüzden Haccın farzlarından biride akıllı olmaktır.  

Farz Olan Hac

Farz olan Hac ibâdetinin ömürde sadece bir defa yapılması farzdır. Farz olan Hac ibadetini yerine getirdikten sonra yapılan hac­lar nâfile haclardır. Namaz, oruç ve zekât ise hac gibi değildir. Zîrâ namaz bir gün bir gecede beş vakit olarak farz kılınmış, oruç ve zekât da senede bir farze- dilmiştir. Usûl ilminde mâruf olduğu veçhile; “Fiile dâir… Read More »

Hac İbadetinin Farz Oluşu

Hac İbadetinin Farz Oluşunu iki şekilde açıklayabiliriz; Hac farz-ı ayn (şartların oluşması durumunda her mükellefin bil fiil yapması gerekli olan bir farz)dır, farz-ı kifâye (bir kısım mükellefin yapma­sıyla diğerlerinden düşen bir farz) değildir. Çünkü Allâh-u Te’âlâ’nın haccı vâcib (farz) kılması, insan fertlerinden her bir ferdi muayyen olarak kapsar. Hac İbadetinin Farz Oluşu ile ilgili kâide… Read More »