Tag Archives: haccın farz kılındığı ayet hangisidir

Hac İbadetinin Farz Oluşu

Hac İbadetinin Farz Oluşunu iki şekilde açıklayabiliriz; Hac farz-ı ayn (şartların oluşması durumunda her mükellefin bil fiil yapması gerekli olan bir farz)dır, farz-ı kifâye (bir kısım mükellefin yapma­sıyla diğerlerinden düşen bir farz) değildir. Çünkü Allâh-u Te’âlâ’nın haccı vâcib (farz) kılması, insan fertlerinden her bir ferdi muayyen olarak kapsar. Hac İbadetinin Farz Oluşu ile ilgili kâide… Read More »

Haccın Farz Kılındığı Ayet

Haccın Farz Kılındığı Ayet Âli ‘Imrân Sûresinde geçen 97. Ayettir. Haccın Farz Kılındığı Ayet şu şekildedir; “Yol bakımından ona (ulaşmaya) güç bul­muş olan insanlar üzerine, o Beyt’i haccetmek Allâh için (farziyeti sabit olan) bir haktır”  kavl-i şerifidir. Haccın Farz Kılındığı Ayet‘in ,  haccın farz olduğuna de­lil oluşu iki cihettendir. a) Âyet-i kerîmedeki kelimesinin “îcâb”(vâcip/gerekli kılma… Read More »