Tag Archives: hac farz mıdır

Farz Olan Hac

Farz olan Hac ibâdetinin ömürde sadece bir defa yapılması farzdır. Farz olan Hac ibadetini yerine getirdikten sonra yapılan hac­lar nâfile haclardır. Namaz, oruç ve zekât ise hac gibi değildir. Zîrâ namaz bir gün bir gecede beş vakit olarak farz kılınmış, oruç ve zekât da senede bir farze- dilmiştir. Usûl ilminde mâruf olduğu veçhile; “Fiile dâir… Read More »