Haccın Farz Olduğunu Bilmek

By | 23 Nisan 2014

Haccın Farz Olduğunu Bilmek

Haccın farz olduğunu bilmek ya îslâm diya­rında olmak iledir ya da küfür diyarında Müslü­man olan bir kimseye mestüru’l hal (durumu kapa­lı) olan iki kişinin haber vermesiyledir. Mestûru’l hal, fasık olup olmadığı bilinmeyen kimsedir.

İslâm diyarında olan bir Müslüman haccın farz olduğunu bilsin ya da bilmesin, bilen kişi gibi sayılır. Çünkü İslâm diyarında cehâlet (bilgisizlik) özür kabul edilemez.

İslâm diyarında yaşayan bir gayr-ı müslim hi­dayete erip Müslüman olsa, haccın farziyeti için gerekli olan diğer şartlar da onda bulunsa, haccın farz olup olmadığını bilmese de hac ona farzdır. İfade ettiğimiz gibi İslâm diyarında bilmemek özür değildir.Bu yüzden Haccın Farz Olduğunu Bilmek çok önemlidir.