Tag Archives: haccın şartları

Haccın Sünnetleri Nedir?

Haccın on beş sünneti vardır: 1. İhrama girmek, Mekke’ye girmek, Arafat’ta vakfe, Müzdelife’de vakfe, Mina’da kalınan günlerde şeytan taşlama, ziyaret tavafı ve veda tavafı için boy abdesti almak. 2. Kudüm tavafı (Mekke’ye ilk gelişte yapılan tavaf). 3. Remel (Tavafın ilk üç turunda kısa adımlarla ve omuzlan silkeleyerek hızlı ve çalımlı bir şekilde yürümek). 4. Tavaf… Read More »

Haccın Vacibleri Nedir?

Haccın beş vacibi vardır: 1) Gece yarısını geçinceye kadar Müzdelife’de gecelemek. 2) Mina’da gecelemek. 3) Şeytan taşlamak (Remy-i cimâr). 4) Saçı tıraş etmek (veya kısaltmak). 5) Veda tavafını yapmak. Bunlardan birini terk eden kişi, eksiği koyun kurban ederek giderir. Nitekim namazın farzlarını/vâciblerini terk etmek konusunda da namazın eksiğinin sehiv secdesi ile giderileceğini söylemiştik.

Haccın Rükünleri Nedir?

Hac, ancak cinsel ilişkiye girilirse veya cinsel anlamda bir yakınlaşma sonucu boşalma gerçekleşirse geçersiz olur. Haccın dört rüknü vardır: İ) İhram 2) Vakfe 3) Ziyaret tavâfı 4) Sa‘y Şeyhten nakledilen bir görüşe göre haccın rükünleri ikidir: Arafat’ta vakfe, Beytullah’ı tavaf. Ancak doğrusu önceki görüştür. Bu rükünlerden birini terk ederse haccı eksik olur. Onu ya o… Read More »

Haccın Vücubunun Şartları

Haccın vücubunun şartları açıklanmıştır; hastaya, yatalak olana, kötürüme, felçliye, bi­nek üzerinde kendi başına duramayacak derecede yaşlı olana hac yapmak farz değildir. Yani bunla­rın bilfiil haccı kendilerinin yapması farz değildir. “el-Asl” isimli eserde Ebû Hanîfe (Rahimehul- lâh)dan rivâyetle haccın vücubunun şartları şöyle zikredilmiştir: Kör olan bir kimse, azık, binek ve kendisine rehberlik edecek birini bulsa da… Read More »

Haccın Şartlarından Müslüman Olmak

Haccın şartlarından müslüman olmak önemli bir mevzudur.Bu konuyu bilmek ve anlamak gerekir.Bunun için Haccın şartlarından müslüman olmak meselesini şöyle açıklayabiliriz; Kâfirler îmânın teferruatıyla muhatap değil­lerdir. Bir kâfir haccetse, sonra da Müslüman olsa, farz hac yapmak onun üzerine vâcib olur. Küfür halinde yapmış olduğu hacca itibar edilmez. Hacı olmak için müslüman olmak şarttır.Yani bir bedevi Müslüman olmadan… Read More »

Haccın Farz Olmasının Şartları

Haccın farz olmasının şartları a)                 Müslüman Olmak b)                 Büluğa Ermiş Olmak c)                  Akıllı Olmak d)                 Hür Olmak e)                  Haccın Farz Olduğunu Bilmek f)                   Haccın Meydana Geleceği Bir Vakdn Bulunması g)                Kadının, Kocasının Boşamasından Dolayı Veya Ölümünden Dolayı İddet Beklemekte Olmaması h)                 Mekke’den Uzak Olanın Azık Ve Bineğe Mâlik Olması Haccın farz olmasının şartları  – Haccın… Read More »

Hac İbadetinin Farz Oluşu

Hac İbadetinin Farz Oluşunu iki şekilde açıklayabiliriz; Hac farz-ı ayn (şartların oluşması durumunda her mükellefin bil fiil yapması gerekli olan bir farz)dır, farz-ı kifâye (bir kısım mükellefin yapma­sıyla diğerlerinden düşen bir farz) değildir. Çünkü Allâh-u Te’âlâ’nın haccı vâcib (farz) kılması, insan fertlerinden her bir ferdi muayyen olarak kapsar. Hac İbadetinin Farz Oluşu ile ilgili kâide… Read More »