Tag Archives: haccın farzlarını bilmek

Haccın Farz Olduğunu Bilmek

Haccın farz olduğunu bilmek ya îslâm diya­rında olmak iledir ya da küfür diyarında Müslü­man olan bir kimseye mestüru’l hal (durumu kapa­lı) olan iki kişinin haber vermesiyledir. Mestûru’l hal, fasık olup olmadığı bilinmeyen kimsedir. İslâm diyarında olan bir Müslüman haccın farz olduğunu bilsin ya da bilmesin, bilen kişi gibi sayılır. Çünkü İslâm diyarında cehâlet (bilgisizlik) özür… Read More »