Tag Archives: haccın farzı akıllı olmak

Haccın Farzlarından Akıllı Olmak

Haccın farzlarından biride akıllı olmaktır.Delinin haccetmesi vâcib değildir. Aklı başı­na gelir de haccerderse haccı geçerli olur. Haccın farzlarından akıllı olmak kişinin yaptığı ibadetin farkında olmasıyla alakalıdır. Allahû Teâla (cc)’nın teklifleri; ehliyet sahibi insanın üzerinedir. Teklifin sıhhati akılla ilgilidir.Bu yüzden Haccın farzlarından biride akıllı olmaktır.