Tag Archives: ayetel kürsi

Kunut Duaları Türkçe Meali

“Allah’ım! Biz senden bize yardım etmeni, bizi bağışlamanı, bize hidayet vermeni istiyoruz. Sana iman ediyoruz, sana tevbe ediyoruz, sana güveniyoruz, seni bütün hayırla övüyoruz, sana tevbe ediyoruz, sana şükrediyoruz, seni inkâr etmiyoruz. Sana isyan edip duranlardan ilişiğimizi keseriz.” “Allah’ım! Biz ancak sana ibadet eder, sadece senin rızan için namaz kılar ve secde ederiz. Senin rahmetine… Read More »

Evden Çıkarken Okunan Dualar

Kişi, evden çıkacağı zaman Şa’bî’nin Ümmü Seleme’den (r.a.) naklettiği şu hadisteki duayı okur: Allâh Rasûlü (s.a.v.) benim odamdan, gözünü gökyüzüne çevirip şu duayı okumadan aslâ çıkmazdı. “Allahım! Yoldan çıkmaktan veya çıkarılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlık görmekten, câhilce davranmaktan veya bana câhilce davranılmasından sana sığınırım. ” Sabah ve akşam vakitleri girince İhlâs,… Read More »

Korku için Okunacak Dua

Korku için Okunacak Dua  Amr b. Şuayb (r.a) babasından ceddine şöyle dediğini rivayet etmiştir: Peygamber (s.a.v) korku esnasında bu duayı okumalarını öğretirdi: “Şeytanlardan, onların insanların kalbune ilka ettiklei tehlikelerden, Allah’ın gadabından ve kullarının şerrinden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım” (İbni Ömer (r.a) da küçük ve büyük çocuklarına bunu öğretirdi.İbni Ömer (r.a) bu duayı yazmış ve çocuğunun… Read More »

Kenzül Arş Türkçe Anlamı

Kenzül Arş Türkçe Anlamı Melik olan, Hak olan, Mübin olan Allah’tan başka ilah yoktur. Hakem olan, Adil olan ve Metin olan Allah’tan başka ilah yoktur. O, bizim ve bizden öncekilerin Rabbidir. Ey Rabbimiz senden başka ilah yoktur. Seni teşbih ederiz. Şüphesiz ki ben zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd… Read More »

Yatarken Okunacak Dua

    YATARKEN OKUNACAK DUÂ Bir hadis-i şerifte Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Abdullah b. Hubeyb (r.a.)’e şöyle buyur­muştur: “Akşama eriştiğin vakit üç kere “kul hüvallahü ehad, kul eûzü birabbil felak, kul eûzü bi- rabbinnâs” surelerini oku. Bu sureler seni her şeyden korumaya kâfi gelir. Sabaha kavuştuğun vakit de ay­nen böyle oku.” diye tavsiye buyurmuşlardır. (Hadisi, Ebu… Read More »