Kenzül Arş Türkçe Anlamı

By | 15 Eylül 2014

KenzülArşKenzül Arş Türkçe Anlamı

Melik olan, Hak olan, Mübin olan Allah’tan başka ilah yoktur. Hakem olan, Adil olan ve Metin olan Allah’tan başka ilah yoktur. O, bizim ve bizden öncekilerin Rabbidir. Ey Rabbimiz senden başka ilah yoktur. Seni teşbih ederiz. Şüphesiz ki ben zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd O’nun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır O’nun elindedir, dönüş O’nadir. Ve O her şeye gücü yetendir. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya, O’nunla yardım isteriz. Güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır. Nimetlere şükür olarak, O’ndan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah tüm noksanlıklardan beridir. Ey Allah’ım! Ya Rabbi! “Cebrail (a.s)’in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail (a.s)’in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, îsrafıl (a.s)’m alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail (a.s)’in avucunda yazılı ismin hürmetine, ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine, ve kullarının şendeki sırları hürmetine, İslam’ı tamamladığın İsm-i şerifin hürmetine, Ve Adem (a.s)in senden öğrenip cennetten indirdiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine, Şit (a.s)’in sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisiyle güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat’ta, İncil’de, Zebur’da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdağm ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim (a. s) ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte O ismin hürmetine, İsmail (a. s) kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte O ismin hürmetine, İshak (a. s) hangi isminle sana yalvardı da sen onun
-28- ihtiyaçlarını karşıladıysan işte O ismin hürmetine, Yakup (a.s) sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte O ismin hürmetine, Davut (a. s) hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun eline yumuşattıysan işte O ismin hürmetine, Süleyman (a. s) hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte O ismin hürmetine, Eyyub (a. s) hangi isminle sana seslendi de sen onun içinde bulunduğun sıkıntılardan kurtardıysan işte O ismin hürmetine, Meryem Oğlu îsa (a.s) hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte O ismin hürmetine, Musa (a. s) hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte O ismin hürmetine. Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de Sen onu cennette rızıklandırdıysan işte O ismin hürmetine, İsrailoğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte O ismin hürmetine, Hızır (a. s) hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte O ismin hürmetine, Muhammed (s.a.v) sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte O ismin hürmetine senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah (c.c.) yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah (c.c)’tandır. Allah (c.c)’m salat ve selamı Efendimiz Muhammed (s.a.v) e, Ailesine ve Ashabına olsun. Fatih Araz