Tag Archives: dua oku

Kötü Rüya Görünce Okunacak Dua

Kötü Rüya Görünce Okunacak Dua E’ûzü billâhi mineş-şeytânir-racîm “Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım)’ diyerek Allah’a sığınsın ve onu hiç kimseye anlatmasın. O zaman o rüya kendisine zarar vermez.” (Buhârî, Ta’bîr, 3, 46; Müslim, Rü’yâ, 3; Tirmizî, De’avât,52; İbni Mâce, Rü’yâ, 3) Kötü Rüya Görünce Okunacak Dua İmam Mâlik (r.a.)’ten rivayete göre; Hâlid İbnu’l Velîd (r.a.), Hz. Peygamber… Read More »

Hüznü Gidermek İçin Okunacak Dua

Hüznü Gidermek İçin Okunacak Dua Allahumme innî abdüke vebni abdike vebni emetike, nâsiyetî bîyedike, mâzin fiyye hükmüke adlün fiyye kazâüke, es’elüke bikülli ismin hüve leke semmeyte bihi nefseke, ev enzeltehü fi kitâbike, ev allemtehü ahaden min halkike, ev’iste’serte bihi fi ilmi’l gaybi, inneke entec’alel Kur’ane Rabîa kalbî ve nûre sadrî ve cilâe gammî ve zihâbe… Read More »

Panik Ataktan Kurtulmak İçin Dua

Panik Ataktan Kurtulmak İçin Dua Panik atak, ani kaygı ve endişelerden oluşmaktadır Bu durum fiziksel bir rahatsızlıktan ziyade, tamamen psikolojik bir durumdur Bunun tedavisi için öncelikle uzman ve dindar bir psikoloğa gitmenizi ve onun tavsiyelerine göre hareket etmenizi tavsiye ederiz Ayrıca Peygamberimiz bu gibi durumlarda dua edilmesini tavsiye etmektedir Şimdi bu hususta Efendimiz (sav) ve… Read More »

Siğiller İçin Dua

Siğiller İçin Dua Peygamber Efendimiz(s.a.s), hanımlarından birinin ellerinde siğilleri görünce ona şu duayı Siğiller İçin Dua okumasını tavsiyede bulunmuş ve hanımı o dertten kurtulmuştur: “Allâhümme yâ musağğırel kebiyri ve mükebbires-sağıyri sağır mâ bi” Zuhruf Suresi 79. Ayet: Okunuşu: Em ebremû emren fe innâ mubrimûn(mubrimûne). Anlamı: Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Siğiller İçin Dua Muhakkak ki asıl… Read More »

Nefis Terbiyesi İçin Okunacak Dua

Nefis Terbiyesi İçin Okunacak Dua Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim İlahî ileyke eşkû nefsen bissûi emmâraten ve ilel hatîeti mübâdireten. Ve bi me’âsike mûliaten. Ve lisahatike mutaarizeten. Nes’elüke mesâlikel mehâliki. Ve tec’alünî indeke ehvene hâlik’in, kesîretül ileli. Tavîletül emeli. İn messeheş’şerru tecze’ü. Ve in messehül hayrü temne’u. Meyyâleten ilellü’bi vellehvi mehlüvveten bil gafleti ves’sehvi tüsriu ilel hevbeti… Read More »

Uykudan Korkan İçin Okunacak Dua

Uykudan Korkan İçin Okunacak Dua Abdullah bin(r.anh)’dan rivayete göre, Resulullah (s.a.v) Efendimiz uykuda korkanlar için şu duayı okumalarını tavsiye buyurmuşlardır. “(Euzü bikelimatillahit-tammeti min gadabihi ve ikabihi ve şerri ibadihi min hemazatiş-şeyatini ve en yahdurûn)” Anlamı: Uykudan Korkan İçin Okunacak Dua “gazabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların Uykudan Korkan İçin Okunacak Dua vesveselerinden ve onların yanımda hazır bulunmalarından Allah-u… Read More »

Dua Ne Demektir

Dua Ne Demektir Dua, istemek, talep etmek manasına gelir. Malûmdur, insanın dünya hayatı iki esas üzere yürüyor: Menfaati celp, zararları def. Yani hayatına lazım olan şeyleri temin etmek ve ona zarar verecek şeylerden de sakınmak, emin olmak. Bu iki sahada da insan son derece acizdir. Hücrelerinde cereyan eden olaylar gibi, yer yüzünde ve sema aleminde… Read More »

Dükkan Açılırken Okunacak Dua

Dükkan Açılırken Okunacak Dua Dükkanını açarken bu duayı abdestli bir şekilde okumaya devam eden kişiler dükkanında Dükkan Açılırken Okunacak Dua müşteri ve bereketin artığını göreceklerdir. BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM ALLAHÜMME YA MÜFETTİHAL EBVABİ İFTAH LENA HAYRAL BABİ ALLAHÜMMERZUKNA RİZKAN HALALEN VE RİZKAN VASİAN BİRAHMETİKE YA ERHAMER RAHİMİYNE AMİN. Dükkan Açılırken Okunacak Dua

Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna İle Dua Etmek   Er- RAHMÂ N Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden günde 298 Dünya ve Ahirette Allah (c.c.)’ın sevgilisi olmak   Er- RAHÎM Çok merhamet eden, büyük nimetler veren. günde 258 Maddi ve Manevi Rızıklar   El- MELİK Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı. günde 90 Emir sahibi… Read More »