Tag Archives: dualar

Allah’ın İsimleri

Biz, bize ait isimleri anne ve babamızın isimlendirmesiyle değil de sonradan elde edeceğimiz maharetlere göre almış olsaydık, kimimiz ekmek pişiren ma’nâsına “Habbâz”, kimimiz, marangozluk işlerini iyi becermesiyle “Neccâr”.. vs. gibi isimler alırdık. Yani kimin mahareti hangi yönde ise, alacağı isim o manâyı ifâde eden bir isim olurdu. Bazen bu isimler, mübâlâğa kalıbıyla da ifâde edilir.… Read More »

İslâmiyetin Hayata Bakışı

İnsan dünyaya imtihan için gönderilir. İnsanın hayatı bir imtihandan ibarettir. Bu çok önemli husus, Kur’ârîda çok net bir şekilde ifade edilmiştir; “Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için, ölümü ve hayatı yaratan O’dur. O azîzdir, gafurdur (üstün kudret sahibidir, affı ve mağfireti boldur). (Mülk, 67/2) Dünya daimî kalınacak bir yer olmayıp, bir misafirhanedir. İnsan… Read More »

İslâmiyet’in Bütün İnsanlığa Hitap Etmesi

İslâm Dini, İlâhi dinlerin sonuncusu ve aslî hüviyetini muhafaza eden yegâne dindir. İslâm’ı tebliğ ve temsil eden Muhammed Mustafa Aleyhisselâm da peygamberliğin son halkasıdır. Peygamber (aleyhissalatu vesselâm) din adına son sözü söylemiştir. Peygamberliği yalnızca belli bir toplum ve millet için olmayıp, bütün insanlık âlemi içindir. Önceki peygamberler sadece gönderildikleri topluma hitap ederek “Ey kavmim, ey… Read More »

Oruç Açma Duası

Bir iftar davetine gittiğinde orucunu açmadan önce şöyle dua eder: “Oruçlular sizin yanınızda iftar etsin, yemeğinizi iyiler yesin, üzerinize rahmet indikçe insin, melekler size dualar etsin. Allâh’a hamd ederiz ki bizi yedirdi, içirdi, Müslümanlardan eyledi; dalâlette idik, hidâyete erdirdi, yarattıklannın çoğundan üstün eyledi. Allâhım! Muhammed ümmetinin açlarını doyur, çıplaklarını giydir, hastalarını iyileştir, kaybolanlarını geri döndür.… Read More »

Kaç Çeşit Dua Vardır?

1. Kaç çeşit dua vardır? Dört türlü dua vardır: 1. Rağbet duası. Bunda el içleri semaya doğru açılır. 2. Rehbet duası. Şerden kurtulmak için yardım diliyor gibi avucun dışı yüze doğru çevrilir. 3. Tazarru duası. Bunda; küçük parmakla yanındaki bağlanır, başparmakla orta parmak halka yapılır ve şehadet parmağı ile işaret edilir. 4. Hufye duası (gizli… Read More »

Kalpten, İçtenlikle Dua Etmek

  • Ebu Hureyre’den radıyallâhu anh rivayet edildiğine göre Hz. Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: “Allah’a (c.c.), kabul edeceğine dair kesin bir inançla dua edin. Ve bilin ki Allah gafil ve oyun-oynaştaki kalbin duasını kabul etmez.” Açıklama: Mübarekfuri der ki: “kabul edeceğine dair kesin bir inançla”, yani: dua ederken duanızın kabul edilmesini hak edeceğiniz… Read More »

Kötü Rüya Görünce Okunacak Dua

Kötü Rüya Görünce Okunacak Dua E’ûzü billâhi mineş-şeytânir-racîm “Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım)’ diyerek Allah’a sığınsın ve onu hiç kimseye anlatmasın. O zaman o rüya kendisine zarar vermez.” (Buhârî, Ta’bîr, 3, 46; Müslim, Rü’yâ, 3; Tirmizî, De’avât,52; İbni Mâce, Rü’yâ, 3) Kötü Rüya Görünce Okunacak Dua İmam Mâlik (r.a.)’ten rivayete göre; Hâlid İbnu’l Velîd (r.a.), Hz. Peygamber… Read More »

Hüznü Gidermek İçin Okunacak Dua

Hüznü Gidermek İçin Okunacak Dua Allahumme innî abdüke vebni abdike vebni emetike, nâsiyetî bîyedike, mâzin fiyye hükmüke adlün fiyye kazâüke, es’elüke bikülli ismin hüve leke semmeyte bihi nefseke, ev enzeltehü fi kitâbike, ev allemtehü ahaden min halkike, ev’iste’serte bihi fi ilmi’l gaybi, inneke entec’alel Kur’ane Rabîa kalbî ve nûre sadrî ve cilâe gammî ve zihâbe… Read More »

Panik Ataktan Kurtulmak İçin Dua

Panik Ataktan Kurtulmak İçin Dua Panik atak, ani kaygı ve endişelerden oluşmaktadır Bu durum fiziksel bir rahatsızlıktan ziyade, tamamen psikolojik bir durumdur Bunun tedavisi için öncelikle uzman ve dindar bir psikoloğa gitmenizi ve onun tavsiyelerine göre hareket etmenizi tavsiye ederiz Ayrıca Peygamberimiz bu gibi durumlarda dua edilmesini tavsiye etmektedir Şimdi bu hususta Efendimiz (sav) ve… Read More »