Yatarken Okunacak Dua

By | 8 Temmuz 2014

 

feraceler

 

yatarken okunacak duaYATARKEN OKUNACAK DUÂ

Bir hadis-i şerifte Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Abdullah b. Hubeyb (r.a.)’e şöyle buyur­muştur:

“Akşama eriştiğin vakit üç kere “kul hüvallahü ehad, kul eûzü birabbil felak, kul eûzü bi- rabbinnâs” surelerini oku. Bu sureler seni her şeyden korumaya kâfi gelir. Sabaha kavuştuğun vakit de ay­nen böyle oku.” diye tavsiye buyurmuşlardır. (Hadisi, Ebu Davut ve Tirmizi rivayet etmiştir.)

Hz. Aişe (r.a.) validemizin rivayet ettiği bir ha- dis-i şerifte sevgili peygamberimiz (s.a.v.)’in şöyle buyurduklarını söylüyor:

“Resulullah (s.a.v.) yatağında istirahat halinde iken “kul hüvallahü ehad, kul eûzü bi rabblil felak ve nâs” surelerini okur ve iki eline üfleyip mübarek vücuduna yetişebileceği yerlere kadar sıvazlardı (sürerdi). Bunu üçer defa yaparlardı. (Buhari ve Müslim)

Yatarken okunacak dua

Manası:

“Allah’ım! Kendimi sana teslim ettim, yü­zümü sana çevirdim, işimi sana havale ettim (ıs­marladım), sana itimat ettim, seni dilerim ve senden korkarım. Senden başka sığınacak (ilâh), senden başka kurtaracak yoktur, halas ve himaye

ancak sana aittir. Allah’ım indirdiğin kitabına inandım ve gönderdiğin Peygamberine iman et­tim” demektir. (Buhari)

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu ki:

“Bir kimse, bu kelimeleri (bu duâyı) okur da, sonra o gece içinde ölürse, o kimse İslam fıtratı ve yaradılışı Üzerine Ölür. (Müslüman olarak can verir. Ahirete müslüman olarak göçer. Eğer sağ kalır sabaha çıkarsa, hayra nail olur, hayırlara kavuşur.)

İbni Âzib (r.a.) şöyle demiştir:

Resulü Ekrem yatağında girdiği vakit sağ tarafına yatardı. Şöyle duâ ederdi:

“Allahümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvadtü emri ileyke ve elce ’tü zahri ileyke rağbeten ve ralıbeten ileyke lâ melcee ve lâ merıcâ minke. Âmentü bikitâbikellezî enzelte ve binebiyyikellezî erselle. ”

Yatarken okunacak dua