Tag Archives: nazar duası

Meşru Dua ve Zikirlerle Tedavi

Nazarı değen kimse bilinmiyorsa, nazar değenin, zikir ve meşru rukyeyle Allah’a sığınmaktan başka bir çaresi yoktur. Çünkü bunlarda, Allah’ın izniyle şifa vardır. – Hasta, ellerini birleştirip içine Fatiha, Ayetel-kürsî ve Muavvizat’ı (İh- las, Felak ve Nas surelerini) okur, ellerinin içine üfler ve onları vücuduna sürer. – Hasta, bu âyetleri, zeytin yağma okur, ağrının olduğu yere… Read More »

Nazar Olan Kişinin Yıkanma Şekli

Nazarı değen kimseye, içinde su dolu bir kap getirilir, o, elini kabın içine sokar ve ağzına götürür. Sonra, onu kabın içine püskürtür. Daha sonra, yüzünü kabın içinde yıkar. Sol elini kabın içine sokar. Kabın içinde, sağ elinin üzerine döker. Sonra sağ elini sokar ve onunla bir defa sol elinin üzerine döker. Sol elini sokup sağ… Read More »

Nazar Olduktan Sonra Nazarın Tedavisi

Nazarı değen kimse bilinir de, onun guslettiği sudan ve abdest suyundan alınır, nazar değenin üzerine dökülürse, bu abdest suyu, nazarın etkisini giderir ve onu nazardan kurtarır. Peygamber (s.a.v.), Sehl b. Huneyfın yukarda geçen hadîste şöyle buyurmuştur: “Sizden biriniz kardeşini neden (nazarla) öldürüyor? Bereket dilesey-din ya. Onun için yıkan.” Âmir, yüzünü, ellerini, dirseklerini, diz¬lerini, ayak topuklarını… Read More »

Nazarı Geri Çeviren Tedavi

Bu, bereket dilemekle (Berekellahu fıhi) veya “Allahümme barik aleyhi” yahut “Maşallah” demek) olur. Yüce Allah’ın hikmetindendir ki, nazar değiren bereket dilerse, nazarın şerri gider ve tesiri yok olur. Yüce Allah takdir ettiğini, yine takdir ettiğiyle geri çevirir. Bütün iş, Allah’a aittir. Bu sebeple, Rasulullah (s.a.v.) bize, hoşumuza giden her şeye bereket dilememizi emretmiştir. O, şöyle… Read More »

Nazarın Etkileri

Nazarın iki türlü etkisi vardır: 1- Etkisi hemen görülen, öldürücü nazar: Bu tür nazar, insanı veya hayvanı öldürür. Binayı yıkar, ekinleri mahveder. Böylesinin tedavisi yoktur. Şeyh Abdülazîz b. Baz şunu anlattı: Riyad şehrine bağlı köylerden birinde, bir zat, birisinin koyun sürüsüne uğradı ve ona nazar değirdi. Sürünün bütün hayvanları öldü. Sürü sahibi gelip koyunlarının öldüğünü… Read More »

Korku için Okunacak Dua

Korku için Okunacak Dua  Amr b. Şuayb (r.a) babasından ceddine şöyle dediğini rivayet etmiştir: Peygamber (s.a.v) korku esnasında bu duayı okumalarını öğretirdi: “Şeytanlardan, onların insanların kalbune ilka ettiklei tehlikelerden, Allah’ın gadabından ve kullarının şerrinden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım” (İbni Ömer (r.a) da küçük ve büyük çocuklarına bunu öğretirdi.İbni Ömer (r.a) bu duayı yazmış ve çocuğunun… Read More »

Nazar Duaları

Nazar Duaları 1 Okunuşu: “Ü,izüküma bi kelimatillahi’t-tammeti min külli şeytanin ve hammetin ve min külli ‘aynin lammetin.” Anlamı: “Sizi her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bü­tün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine ısmarlarım.” (îbn Mace, Tıbb, 36; îbn Hıbban, Ed’ıye, No:1012-1013)   Nazar Duaları 2 Okunuşu: “Allahümme barik fihi vela tedurrahu.” Anlamı: “Allah’ım! Onu mübarek… Read More »