Tag Archives: dua dinle

Ameli Gideren Riyâ

Ameli Gideren Riyâ Riyâ tehlikesi ya ibadetten önce, ya bitirdikten sonra, yahut da ibadet arasında olur. İbadetten önceki riyâ, ibadeti giderir. Çünkü niyette ihlâs t yalnız Allah için yapmak 1 şarttır. Bu riyâ ile ihlâs gitmiş olur. Ama riyâ ibadetin kendisinde olursa, meselâ riyâ olsun diye vaktin evvelinde namaza başlaması gibi. Yalnız iken de namazı… Read More »

Kalpten, İçtenlikle Dua Etmek

  • Ebu Hureyre’den radıyallâhu anh rivayet edildiğine göre Hz. Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: “Allah’a (c.c.), kabul edeceğine dair kesin bir inançla dua edin. Ve bilin ki Allah gafil ve oyun-oynaştaki kalbin duasını kabul etmez.” Açıklama: Mübarekfuri der ki: “kabul edeceğine dair kesin bir inançla”, yani: dua ederken duanızın kabul edilmesini hak edeceğiniz… Read More »

Kötü Rüya Görünce Okunacak Dua

Kötü Rüya Görünce Okunacak Dua E’ûzü billâhi mineş-şeytânir-racîm “Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım)’ diyerek Allah’a sığınsın ve onu hiç kimseye anlatmasın. O zaman o rüya kendisine zarar vermez.” (Buhârî, Ta’bîr, 3, 46; Müslim, Rü’yâ, 3; Tirmizî, De’avât,52; İbni Mâce, Rü’yâ, 3) Kötü Rüya Görünce Okunacak Dua İmam Mâlik (r.a.)’ten rivayete göre; Hâlid İbnu’l Velîd (r.a.), Hz. Peygamber… Read More »

Hüznü Gidermek İçin Okunacak Dua

Hüznü Gidermek İçin Okunacak Dua Allahumme innî abdüke vebni abdike vebni emetike, nâsiyetî bîyedike, mâzin fiyye hükmüke adlün fiyye kazâüke, es’elüke bikülli ismin hüve leke semmeyte bihi nefseke, ev enzeltehü fi kitâbike, ev allemtehü ahaden min halkike, ev’iste’serte bihi fi ilmi’l gaybi, inneke entec’alel Kur’ane Rabîa kalbî ve nûre sadrî ve cilâe gammî ve zihâbe… Read More »

Panik Ataktan Kurtulmak İçin Dua

Panik Ataktan Kurtulmak İçin Dua Panik atak, ani kaygı ve endişelerden oluşmaktadır Bu durum fiziksel bir rahatsızlıktan ziyade, tamamen psikolojik bir durumdur Bunun tedavisi için öncelikle uzman ve dindar bir psikoloğa gitmenizi ve onun tavsiyelerine göre hareket etmenizi tavsiye ederiz Ayrıca Peygamberimiz bu gibi durumlarda dua edilmesini tavsiye etmektedir Şimdi bu hususta Efendimiz (sav) ve… Read More »

Siğiller İçin Dua

Siğiller İçin Dua Peygamber Efendimiz(s.a.s), hanımlarından birinin ellerinde siğilleri görünce ona şu duayı Siğiller İçin Dua okumasını tavsiyede bulunmuş ve hanımı o dertten kurtulmuştur: “Allâhümme yâ musağğırel kebiyri ve mükebbires-sağıyri sağır mâ bi” Zuhruf Suresi 79. Ayet: Okunuşu: Em ebremû emren fe innâ mubrimûn(mubrimûne). Anlamı: Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Siğiller İçin Dua Muhakkak ki asıl… Read More »

Nefis Terbiyesi İçin Okunacak Dua

Nefis Terbiyesi İçin Okunacak Dua Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim İlahî ileyke eşkû nefsen bissûi emmâraten ve ilel hatîeti mübâdireten. Ve bi me’âsike mûliaten. Ve lisahatike mutaarizeten. Nes’elüke mesâlikel mehâliki. Ve tec’alünî indeke ehvene hâlik’in, kesîretül ileli. Tavîletül emeli. İn messeheş’şerru tecze’ü. Ve in messehül hayrü temne’u. Meyyâleten ilellü’bi vellehvi mehlüvveten bil gafleti ves’sehvi tüsriu ilel hevbeti… Read More »

Uykudan Korkan İçin Okunacak Dua

Uykudan Korkan İçin Okunacak Dua Abdullah bin(r.anh)’dan rivayete göre, Resulullah (s.a.v) Efendimiz uykuda korkanlar için şu duayı okumalarını tavsiye buyurmuşlardır. “(Euzü bikelimatillahit-tammeti min gadabihi ve ikabihi ve şerri ibadihi min hemazatiş-şeyatini ve en yahdurûn)” Anlamı: Uykudan Korkan İçin Okunacak Dua “gazabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların Uykudan Korkan İçin Okunacak Dua vesveselerinden ve onların yanımda hazır bulunmalarından Allah-u… Read More »

Dua Ne Demektir

Dua Ne Demektir Dua, istemek, talep etmek manasına gelir. Malûmdur, insanın dünya hayatı iki esas üzere yürüyor: Menfaati celp, zararları def. Yani hayatına lazım olan şeyleri temin etmek ve ona zarar verecek şeylerden de sakınmak, emin olmak. Bu iki sahada da insan son derece acizdir. Hücrelerinde cereyan eden olaylar gibi, yer yüzünde ve sema aleminde… Read More »