Tag Archives: ashabın imanı

Ashabın İmanı ve Hendek Savaşı

Onların sarsılmaz imanlarına ait bir­kaç örnek verelim: Uhud muharebesinde düşman üç bin kişilik kuvvetle gelmişti. Harpten sonra Allah Rasulü (sav)’ne sordular: Ey Allah’ın Rasulü, düşman bundan daha kuvvetli, çok ordu ile gelecekler mi? Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdu: “Bunda kat kat fazla ordu ile gelecekler ama yine siz galip geleceksiniz.” Hendek harbinde düşman kat kat… Read More »

Ashabın İmanı ve İran’ın Fethi

Allah Rasulü’nün mübarek arkadaşları O’nun İran’ın fethedileceği haberine hemen inandılar, en küçük şüphe duymadılar. Ve Allah Rasulü’nün vefatından sonra Hz. Ömer devrinde buraları fethettiler. Büyük İstiklal ve İslam şairinin buyurduğu gibi “25 sene yirmi beş bin sene gibi feyyaz oldu, fe­yizli oldu.” İşte Allah Rasulü’nün bu vaadine iman eden madde de çok az olan müslümanlar,… Read More »

Ashabın İmanı ve Miraç

İlk Duyuşta İman Yüce Peygamberimizin yüce ashabı, Allah ve Rasulü’nden gelen her emre, habere hemen iman ederdi ve hemen tatbik ederdi. Peygambe­rimize ilk vahiy geldikten on bir sene sonra “İsrâ ve Miraç” hadisesi meydana geldi. Peygambe­rimiz sabah müşriklere durumu anlattı. Onlar peygamberimizle alay ettiler; hiç böyle birşey olur muydu? En az 1700 km olan bu… Read More »

Ashabın İmanı ve İçkinin Haram Edilmesi

Ahzab suresindeki bu ayette ashabın imanı hakkında şöyle buyuruyor:   “Mü’minler ise düşman birliklerini gördükle­rinde, işte Allah ve Rasulü’nün bize vaadettiği! Allah ve Rasulü doğru söylemiştir dediler. Bu onların an­cak imanlarını ve Allah’a bağlılıklarını artırır.”   Bizim ve bütün müslümanların imanı, Pey­gamberimizin mübarek arkadaşlarının (ashab) imanları gibi olmalıdır. Ashab, Allah ve Rasulü’­nün emirlerine derhal iman… Read More »