Tag Archives: haram içki

Ashabın İmanı ve İçkinin Haram Edilmesi

Ahzab suresindeki bu ayette ashabın imanı hakkında şöyle buyuruyor:   “Mü’minler ise düşman birliklerini gördükle­rinde, işte Allah ve Rasulü’nün bize vaadettiği! Allah ve Rasulü doğru söylemiştir dediler. Bu onların an­cak imanlarını ve Allah’a bağlılıklarını artırır.”   Bizim ve bütün müslümanların imanı, Pey­gamberimizin mübarek arkadaşlarının (ashab) imanları gibi olmalıdır. Ashab, Allah ve Rasulü’­nün emirlerine derhal iman… Read More »