Ashabın İmanı ve Hendek Savaşı

By | 21 Aralık 2013

Onların sarsılmaz imanlarına ait bir­kaç örnek verelim:

Uhud muharebesinde düşman üç bin kişilik kuvvetle gelmişti. Harpten sonra Allah Rasulü (sav)’ne sordular:

Ey Allah’ın Rasulü, düşman bundan daha kuvvetli, çok ordu ile gelecekler mi? Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdu:

“Bunda kat kat fazla ordu ile gelecekler ama yine siz galip geleceksiniz.”

Hendek harbinde düşman kat kat fazla gel­di. Mekke’li müşrikler, Mekke dışındaki müşrikler büyük kuvvetle geldiler. Medine’yi yabancılara karşı müdafaa edeceklerine dair peygamberi­mizle yazılı anlaşma yapmalarına rağmen Yahudiler de onlara katıldılar, Medine’yi her taraftan sardılar.

Medine’nin her taraftan sarıldığını gören as­hab (ra) asla korkmadılar, aksine Allah Rasulü’- nün Uhud harbinden sonra “Çok fazla ordu ile gelecekler, yine siz galip geleceksiniz” sözünü hatırladılar. “Muhakkak biz galip geleceğiz” dedi­ler.

Yüce Allah (cc) şu ayetle bunların sarsılmaz imanlarını tebcil etti.

“Mü’minlerin, düşman birliklerini gördüklerin­de; işte Allah ve Rasulü’nün bize vaadettiğidir. Allah ve Rasulü doğru söylemiştir. (Yine biz galip gelece­ğiz dediler.) Bu (düşman ordularının çokluğu, onları korkutmamış aksine) ancak onların imanlarını ve Al­lah’a bağlılıklarını artırdı.”

Yine Hendek muharebesinden önce Medi­ne etrafında hendek kazılırken meydana gelen olayda ashabın gösterdiği muhteşem iman, be­yinleri çatlatan olaydır. Yüce Peygamberimiz (sav), düşmanın Medine’ye büyük kuvvetle hü­cum edeceklerini haber almıştı. Bunun için tedbir  alınmasını istedi. Selman Farisî (ra)’nin tavsiyesi üzerine Medine etrafında hendek kazılmasına karar verildi.

Bu kazı yapılırken bir kaya parçası kırılmadı. Peygamberimiz’e haber verildi. Peygamberimiz (sav) kazma ile vurdu. Bir parça taş kırıldı. Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdu:

“Allahu Ekber! Şu anda Şam’ın saraylarını gö­rüyorum.”

Allah’ın Rasulü şöyle buyurdu:

“Orayı fethetmek size nasip olacak.”

Ashab sevindi. Yine bir vurdu, şu anda Mı­sır’ın saraylarını ve bir daha vurdu. Kisra’nın (İran) saraylarını görüyorum.” Buyurdu ve bu ülkelerin ashab tarafından fethedileceğini müjdeledi.

Ashab (ra), Allah’a hamdetti, sevindi. Hiçbi­ri de asla itiraz etmedi.

Aman ya Rabbi! Ne muhteşem iman! Gö­rülmemiş iman! Düşünün ki düşman her taraftan saracak. Dini, namusu, ırzı, çoluğu çocuğu aileyi korumak için hendek kazanmakla uğraşırken binlerce kilometre uzaklıktaki ülkelerin fethedile­ceğini söyleyen şahsa hiç tereddüt etmeden iman edecek!

hendek_savasi-