Tag Archives: hendek savaşı

Bedir Savaşı (H. 2 / M 624)

    Müslümanlara Mekke’de her türlü işkenceyi reva gören müşrikler, onlan Medine’de de rahat bırakmadılar. Medine’deki münafık ve yahudileri müslümanlara karşı kışkırttılar. Peygamber Efendimiz (sav) Medine’de düşmana karşı çok dinamik bir yöntem izlemiştir. Niyetlerini öğrenmek için sürekli bilgi toplamış, hareketlerini takip etmiştir. Müşrikler, büyük bir ticari kervanı Şam’a gönderdiler. Bu kervanın amacı müslümanlara yapılacak bir… Read More »

Uhud Şehitlerinin Fazileti

    Naklolunur ki, Muhacirlerden ve Ansar’dan (Allah hepsinden razı olsun) nicelerinin akrabaları şehit olmuşlardı. Bu sebeple gönülleri perişandı. Onları teselli için Hazret-i Muhammed (S.A.V.) o şehitlerin Cennet’teki makam, durak ve derecelerini anlattı. — Onların ruhları bedenlerinden ayrılınca yeşil kuşlar haline gelirler. Cennet ırmaklarına gelip sularından içerler. Yemişlerinden yerler. Cennet duraklarını seyrederler. Bahçelerinde bıkıncaya kadar… Read More »

Uhud Şehitlerinin Namazı

Uhud şühedasının namazı nasıl kılındığı hakkında ayrı ayrı fikirler ileri sürülmüştür. Bir rivayete göre Peygamber (S.A.V.) Hamza’nın namazını kılıp her bir şehid Hamza’nın önüne konup namazını kıldı ve Hazret-i Hamza (R. Anh)’m üzerine yetmiş kere namaz kılınmış oldu. Bir rivayete göre ise Hazret-i Muhammed (S.A.V.) şehitlerin üzerine namaz kılmamıştır. Birinci rivayeti Hanefî imamlar kabul ettiler,… Read More »

Uhud Çenginden Sonraki Olaylar Ve Hazret-İ Muhammed (S.A.V.)’İn Medine’ye Dönüşü

   Siyer Ashabı (Allah hepsine rahmet eylesin) derler ki: — Resûlullah (S.A.V.), Talha ve Ali (R. Anh) ların yardımıyla, Uhud’da düştüğü çukurdan kurtulunca Ashab-ı Kiram O’nun sağ ve hayatta olduğunu anladılar. Bütün gaziler kendisinin etrafında toplandılar. Hazret-i Muhammed (S.A.V.) Uhud dağının bir tepesine çıkmağı diledi. Aldığı yaralardan vücuduna zayıflık gelmişti, yukarı tepeye çıkmak güçleşti ve… Read More »

Uhud Cenginde Otuz İkinci Olay

    Siyer bilginleri (Allah onlara rahmet eylesin) şöyle demişlerdir: — Nesihe Birut-i Kaâle (R. Anhâ) hatun bir kişi idi. Lâkin yiğitlikte nice erkeklerden önde bulunurdu. Kocası Urbe ile ve iki oğlu Osman ve Abdullah ile birlikte, her üçü de, Uhud Gazası’nda kâfirleri öldürmekte, gazilerle, elbirliği ettiler. Nesihe Hatun der ki: — Ben Uhud Çenginde… Read More »

Uhud Cenginde Otuz Birinci Olay

   Vakıdî (Allah rahmet eylesin) rivayet ederler: — Vehab bin Kabûs-ı Müzenni ve kardeşi oğlu Haris bin Ubbe bin Kabûs Müzeyniye kabilesindendi. Resûlüllah (S.A.V.)’den ve Ashabdan Medine’yi boşalmış görmüşlerdi. — «Bu hal ne?» diye sorunca şöyle cevap aldılar: Ahiret saadetini kazanmak için İslâm askerine doğru Uhud’a gittiler. O Müslümanlar düşmana üstün gelince yağmaya başladılar. Gelenler… Read More »

Otuzuncu Olay Hazret-İ Hamzanın (R. Anh)’In Şehit Edilmesi

    Şöyle rivayet edilmiştir ki: — Köle Vahşi’den: «Hazret-i Hamza’nın öldürülmesi nasıl oldu?» diye sorulmuştu. O da şöyle dedi: — Mekke’den Uhud çengine çıkarken efendim Cübeyr: — Benim öldürülen amcama karşı Hamza’yı öldür. O zaman seni kölelikten azad ederim. Ayrıca, Ebu Süfyan’m karısı Utbe kızı Hind de yolda ne zaman beni görse bana: —… Read More »

Uhud Cenginde Yirmİ Dokuzuncu Olay

    Rivayet edilmiştir ki, Amr ibni Cemuh el Ensârî (R. Anh) topaldı. Dört oğlu vardı. Peygamber (S.A.V.) le gazalara varır, hazır bulunurdu. O da Uhud Gazası’nda bulunmak istedi. Kavmi onu gitmekten alıkoydular. O: — «Oğullarım Cennet’e gider de benim burada sizin yanınızda oturmam gerekir mi?» dedi. Karısı Abdullün Amr kızı Hind: — «Görüyorum ki,… Read More »

Uhud Cenginde Yirmi Sekizinci Olay

    Nakledilir ki, Yahudi ileri gelenlerinden Muhrik adında bir kişi vardı. Eski kitaplarda Ahir Zaman Peygamberinin vasfını okumuş ve din bilginlerinden de işitmişti. Kuşkusuz olarak ve şüphe etmeden Muhammed (S.A.V.)’in Ahir Zaman Peygamberi olacağını bilmişti. Lâkin Yahudilik âdetlerini elden bırakmamış ve Uhud Gazasına kadar İslâm olmamıştı. Fakat İslâm gazileri Medine dışına çıkınca İslâmlık nuru… Read More »

Uhud Cenginde Yirmi Yedinci Olay

   İmam Vakıdî der ki: — Amr ibni Said bin Raks Müslüman olmakta kuşku duyardı. Akrabası İslâm olmuşlardı. Ona çok nasihat ederlerdi ama hiçbir öğüt fayda vermezdi. Müminler Uhud Gazası’na gittikleri gün Hak Teâlâ, onun kollarının kilidini açtı. İrfan nuru ile doldurdu. O da ihlâs ile Tevhid kelimesini getirdi: — «Allah’tan başka Allah yoktur!» dedi… Read More »