Tag Archives: ashap kimdir

Ashabın İmanı ve Miraç

İlk Duyuşta İman Yüce Peygamberimizin yüce ashabı, Allah ve Rasulü’nden gelen her emre, habere hemen iman ederdi ve hemen tatbik ederdi. Peygambe­rimize ilk vahiy geldikten on bir sene sonra “İsrâ ve Miraç” hadisesi meydana geldi. Peygambe­rimiz sabah müşriklere durumu anlattı. Onlar peygamberimizle alay ettiler; hiç böyle birşey olur muydu? En az 1700 km olan bu… Read More »

Ashabın İmanı ve İçkinin Haram Edilmesi

Ahzab suresindeki bu ayette ashabın imanı hakkında şöyle buyuruyor:   “Mü’minler ise düşman birliklerini gördükle­rinde, işte Allah ve Rasulü’nün bize vaadettiği! Allah ve Rasulü doğru söylemiştir dediler. Bu onların an­cak imanlarını ve Allah’a bağlılıklarını artırır.”   Bizim ve bütün müslümanların imanı, Pey­gamberimizin mübarek arkadaşlarının (ashab) imanları gibi olmalıdır. Ashab, Allah ve Rasulü’­nün emirlerine derhal iman… Read More »