Tag Archives: namaz vakitleri

Bayram Namazı

Bayram namazı, biri Ramazan Bayramı’nda diğeri Kurban Bayramı’nda olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rekâtlık bir namazdır. Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîlere göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani Cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe Cuma namazında namazdan… Read More »

Yatsı Namazının Anlamı Nedir?

Yatsı namazının vakti, güneşin batışından sonra gökte oluşan kızıllığın veya bu kızıllığı takip eden beyazlığın kaybolmasından yani akşam namazı vaktinin çıkmasından itibaren başlar, ikinci fecrin doğmasına kadar devam eder. Yatsı vakti, akşam şafağının bütün bütün kararıp güneşe ait hiçbir emarenin kalmadığı zamandır. Bu zamanda, arkada bırakılan bir günün mevcudiyeti hakkında, bize fikir verecek hiçbir şey… Read More »

Akşam Namazının Anlamı Nedir?

Akşam namazının vakti, güneşin batmasından başlayıp şafağın kaybolmasına kadar devam eden zamandır. Şafak, İmam Azam’a göre, akşamleyin ufuktaki kızıllıkdan sonra meydana gelen beyazlıktır. İmam Ebû Yusuf ile İmam Muhammed ve diğer üç imama göre ve İmam Azam’dan diğer bir rivayete göre şafak, ufukta meydana gelen kızıllıktır. Bu kızıllık gidince akşam namazının vakti çıkmış olur. Akşam… Read More »

İkindi Namazının Anlamı Nedir?

İkindi namazının vakti, öğle namazının vaktinin çıkmasından güneşin batmasına kadar olan süredir. İkindi vakti, Güneş’in guruba meylettiği zamandır. Dolayısıyla bu vakit, insanlığın ihtiyarladığı anı ve son Peygamber Fahr-i Kâinat’ın tulûuyla birlikte gurûbunu da hatırlatır. Biz, ikindiyi eda ederken, her şeyin gurûba doğru yüz tuttuğunu ve birkaç saat sonra yeryüzünde her şeyin silinip, kaybolacağını ve ayaklarımızdaki… Read More »

Öğle Namazının Anlamı Nedir?

Öğle namazının vakti, zeval vaktinden yani güneşin tepe noktasını geçip batıya doğru kaymasından itibaren başlar, güneş tam tepedeyken eşyanın yere düşen gölge uzunluğu (fey-i zeval) hariç, her şeyin gölgesi kendisinin iki misline ulaşacağı zamana kadar devam eder. Evet, öğle vakti, günlük işlerin kemale erdiği ve Allah’ın nimetlerinin doruğa ulaştığı anı hatırlatır. İnsan, o vakitte günlük… Read More »

Bayram Namazı Ve Kılınış Şekli

    Bayram namazı üzerine Cuma namazı farz olan kişi­lere vaciptir. Bayram namazında okunan hutbeler sün­nettir. Cuma hutbesi gibi farz değildir. Cuma hutbesi namazdan önce, Bayram hutbesi ise namazdan sonra okunur. Bayram namazının kılınışı: İmam, iki rekat Ramazan veya Kurban Bayramı namazına niyet eder. Cemaatte böyle iki rekat bayram namazı kılmak için imama uyma­ya niyet… Read More »

Yatsı Namazının Vakti

    Şafak (yani kızıllık) kaybolunca yatsı namazının vakti girer. Yatsı namazının kılınmasının efdal olduğu vakit, iki rivayetten birine göre gece nin üçte birine kadar; İkincisine göre ise gece yarısına kadar devam eder. Özür ve zarûret vakti ise ikinci tan doğuncaya (yani sabah namazı vakti girinceye) kadardır. Yatsı namazının (Arapçada) iki adı vardır; Ateme vt… Read More »

Sabah Namazının Vakti

    Sabah namazının ilk vakti ikinci tanın doğduğu andır. İkinci tan, doğu ufkunda enine bir aydınlıktır. Bu aydınlık yükselip bütün ufku kaplar ve dağların zirvelerine ve yüksek şatoların tepelerine yayılır. Son vakit ise ortalığın iyice aydınlanmasıdır ki o vakit bitince güneş gözükmeye huşlar. Bu iki vakit arası geniş bir vakittir; yani bu iki vakit… Read More »

Beş Vakit Namazı İlk Kılan Peygamberler Kimlerdir?

    Beş vakit namazı Hz. Peygamber öncesinde hangi peygamberlerin kıldığı konusunda bazı rivayetler bulunmaktadır. Mesela bir haberde şöyle varid olmuştur: Ensardan birisi Hz. Peygamber’e (s.a.v.) “Sabah namazını ilk kılan kimdi?” diye sorunca Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle cevap vermiştir: “Sabah namazım ilk kılan Âdem ’di. Öğle namazını, ilk olarak kendisini Allâh Nemrud’un ateşinden kurtarınca İbrahim… Read More »

Beş Vakit Namazın Rekât Sayıları, Sünnetleri Ve Faziletleri

    Farz namaz vakitleri beştir. Sabah namazı iki rekât; öğle namazı dört rekât, ikindi namazı dört rekât, akşam namazı üç rekât ve yatsı namazı dört rekâttır. Toplam rekât sayılan on yedidir. Miraç gecesinde ilkin elli vakit olarak farz kılınmıştı, sonra hikmet-i İlâhînin bir gereği olarak beş vakte düşürüldü. Böylece Allâh in mü’min kullarına namazı… Read More »