Tag Archives: namaz nedir

Rükû Nedir?

Rükû sözlükte “eğilmek” anlamına gelir. Namazın ana unsurlarından olan rükû, kıyamdan sonra eller dizlere erecek şekilde öne doğru eğilmek demektir. Allah Resûlü’nün (aleyhissalatü vesselâm) uygulamasının  en uygun rükû şekli, sırt ve baş düz bir satıh oluşturacak biçimde eğilmektir. Yine rükûda bu kavisli duruş, iki büklüm yürüyen mahlukatın ibadetidir ki, mümin onu da hatırlar ve orada… Read More »

Hadislerde Beş Vakit Namaz

Namazın beş vakte tahsisi, sadece ayetlerde geçtiği şekilde kalmamış; Cenab-ı Hak doğrudan doğruya melek vasıtasıyla Efendimiz’e de talim buyurmuştur. Allah Resulü (sallallâhu aleyhi ve sellem), İbn-i Abbas (r.a.)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte bu hakikati haber vermektedir: “Cibrîl bana, Beytullah’ın yanında, iki kere imamlık yaptı. Bunlardan birincisinde öğleyi, gölge, ayakkabı bağı kadarken kıldırdı. Sonra, ikindiyi,… Read More »

Kur’ân-ı Kerim’de Beş Vakit Namaz

Beşer oluşumuzun gereği olarak bizler, mazhar olduğumuz şeyleri hemen unutuverir ve hatırlamaz oluruz. Bizi bizden daha iyi bilen Cenab-: Hak, bu gafletimizi çok iyi bildiği için, günün yirmi dört saatini belli parçalara ayırmış ve bu parçaların belli bölümlerinde kendi huzuruna gelip, âdeta hesap verme havası içinde ve sahip olduğumuz nimetleri hatırlamamız için el-pençe divan durmamızı… Read More »

Beş Vakit Namazı İlk Kılan Peygamberler Kimlerdir?

    Beş vakit namazı Hz. Peygamber öncesinde hangi peygamberlerin kıldığı konusunda bazı rivayetler bulunmaktadır. Mesela bir haberde şöyle varid olmuştur: Ensardan birisi Hz. Peygamber’e (s.a.v.) “Sabah namazını ilk kılan kimdi?” diye sorunca Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle cevap vermiştir: “Sabah namazım ilk kılan Âdem ’di. Öğle namazını, ilk olarak kendisini Allâh Nemrud’un ateşinden kurtarınca İbrahim… Read More »

Beş Vakit Namazın Rekât Sayıları, Sünnetleri Ve Faziletleri

    Farz namaz vakitleri beştir. Sabah namazı iki rekât; öğle namazı dört rekât, ikindi namazı dört rekât, akşam namazı üç rekât ve yatsı namazı dört rekâttır. Toplam rekât sayılan on yedidir. Miraç gecesinde ilkin elli vakit olarak farz kılınmıştı, sonra hikmet-i İlâhînin bir gereği olarak beş vakte düşürüldü. Böylece Allâh in mü’min kullarına namazı… Read More »

Namaz Nedir?

Namaz diye tercüme edilen “salât” kelimesi, Arapça’da; dua etmek, övmek, ta’zim etmek gibi anlamlara gelmektedir. Terim olarak ise belli eylemler ve özel rükünlerle yüce Allah’a kulluk etmektir.Namaz, yüce yaratıcının bir emri olduğu için yerine getirilir. Ayrıca namaz kılan kimse; yüce Allah’ın kudret ve kuvvetini, azabını, rahmetini, hayal ve hafızasına nakşederek nefsini tehzib eder ve bu… Read More »

Namaz

Namaz- Allah’ın emridir. Namaz- İslâm’ın şartının İkincisidir. Namaz- Mü’minin miracıdır Namaz- Dinin direği, ruhun gıdasıdır. Namaz- İnsanı kötülüklerden men eder. Namaz- İbâdetin en efdalidir. Namaz- İmânın nurudur. Namaz- Kötülükleri yenememişse, o namaz red olunur. Namaz- Her gün kılınır. (Beş vakit namaz) Namaz- Her hafta kılınır. (Cuma namazı) Namaz- Senede iki defa kılınır. (Bayram namazı) Namaz-… Read More »

Namaz Hakkında Hadisler

Peygamberimiz buyuruyor ki: “Münafıklarla bizim aramızda ahid, na­mazdır. Şu halde kim namazı terkederse mu­hakkak küfretmiştir.” Allâhu Teâlâ kullarına verdiği sayısız nimetleri­ne karşılık, kulunun kendisine ibadet etmesini is­ter. Kul da bu şükür borcunu muhakkak ki ödeye­cektir.Ödemediği takdirde Allâh’a karşı en büyük nankörlüğü yapmış olacaktır. Hem kul unutmamalı ki, yaratılışındaki gaye, Allah’a kulluktur. Kulluğun gereği İlâhi hükümle­ri… Read More »

Namaz

  Namaz hakkında âyet-i celileler:   “Şüphesiz (biliniz ki) namaz mü’minler üzerine vakitli olarak farz kılınmıştır.” (Nisâ:103)   “Beni hatırlamak için namazı tam olarak kıl.”   Allâhu Teâlâ, kullarına kendisini zikretmeleri için, beş vakit olarak namaz kılmalarım emret­mektedir.Haklarına tam olarak riayet edildiği takdirde, namaz kulu Allah’a yaklaştıran en büyük ibadet ve zikirdir.Allahü Teâlâ, habibine önce… Read More »