Tag Archives: yatsı namazı nasıl kılınır

Kaza Namazlarının Kılınışı Nasıldır?

Kazaya kalmış bir namaz, vakti içinde nasıl eda edilecek idiyse daha sonra kaza edilirken o şekilde kılınır. Meselâ seferde iken dört rekâtlı bir namazı kaçıran kimse bunu ister seferde isterse aslî vatanına döndükten sonra kaza etsin, iki rekât olarak kılar. Aynı şekilde, normal zamanda kazaya kalmış olan dört rekâtlı bir namazı sefer esnasında kaza edecek… Read More »

Teravih Namazı

Teravih, Arapça “tervîha” kelimesinin çoğulu olup “rahatlatmak, dinlendirmek” gibi anlamlara gelir. Ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan sünnet namazın her dört rekâtının sonundaki oturuş, tervîha olarak adlandırılmış, sonradan bu kelimenin çoğulu olan teravih kelimesi ramazan gecelerinde kılınan nafile namazın adı olmuştur. Teravih namazı, sünnet-i müekkededir. Şeâir-i İslâmiye’dendir. Kadın ve erkek için, orucun… Read More »

Yatsı Namazının Vakti

    Şafak (yani kızıllık) kaybolunca yatsı namazının vakti girer. Yatsı namazının kılınmasının efdal olduğu vakit, iki rivayetten birine göre gece nin üçte birine kadar; İkincisine göre ise gece yarısına kadar devam eder. Özür ve zarûret vakti ise ikinci tan doğuncaya (yani sabah namazı vakti girinceye) kadardır. Yatsı namazının (Arapçada) iki adı vardır; Ateme vt… Read More »

Vitir Namazının Kılınacağı Vakitler

• Ebu Hureyre radıyallâhu anh şöyle demiştir: “Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem bana uyumadan önce vitir namazı kılmamı tavsiye etti.” • Enes İbn Şîrîn’den nakledilmiştir: “Bir defasında Abdullah İbn Ömer’e; ‘Ne dersiniz, sabah namazından önce kılman iki rekâtlık namazda kırâati uzun tutayım mı’? diye sordum. Bana şöyle cevap verdi: “Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi vesellem gece namazını… Read More »