Tag Archives: kıyamet

Kıyametin Ne Zaman Kopacağını Bilsek Ne Yapardık ?

Kıyâmetin ne zaman kopa­cağını bilsek hatta kıyâmet koparken hazır bulun­sak ne yapmamız lazım? İşte bu soruyu, bir müslüman Allah Rasulü (sav)’e sordu: “Ey Allah’ın Rasulü, kıyâmet koparken bir müslüman bulunsa ne yapsın?” O şöyle cevap verdi: “Kıyâmet koparken hazır bulunan müslüman elinde fidan varsa, dikmeye devam etsin.” Allah Rasulü’nün bu hadisinde çok derin mana var.… Read More »

Kıyametin Alametleri

Ancak kıyâmetin kopmasına yakın kıyâmet alametleri vardır. Bunların meydana gelmesin­den sonra da kaç sene sonra kıyâmet kopaca­ğını yine ancak Allah bilir. Kıyâmetin büyük, küçük alametler kopma­sına yakın alametler var. Büyük Alametler: Duhanın zuhuru, Deccal’ın çıkması, Dabbetü’l Arzın meydana çıkması, güneşin batıdan doğması, Ye’cüc Me’cüc’ün dünyaya yayılması, İsa’nın Nüzulu (İslam esaslarını tatbik etmesi, ümmeti muhammed bir… Read More »

Kıyamet Ne Zaman Kopacak ?

Allahu Teala şöyle buyuruyor: “Sana kıyameti, ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Allah katindadır. Onun vaktini (ne zaman kopacağını) ondan başkası bilemez.” Bu dünya son bulacağına ve ahiret hayatı başlayacağına göre, elbette kıyamet kopacak ve kıyâmetten sonra ahiret hayatına geçiş başla­yacaktır. Ancak kıyâmet koptuktan sonra bütün insanlar mahşerde toplanacak. Cennet ve… Read More »