Kıyametin Ne Zaman Kopacağını Bilsek Ne Yapardık ?

By | 23 Aralık 2013

kıyametKıyâmetin ne zaman kopa­cağını bilsek hatta kıyâmet koparken hazır bulun­sak ne yapmamız lazım? İşte bu soruyu, bir müslüman Allah Rasulü (sav)’e sordu:

“Ey Allah’ın Rasulü, kıyâmet koparken bir müslüman bulunsa ne yapsın?” O şöyle cevap verdi:

“Kıyâmet koparken hazır bulunan müslüman elinde fidan varsa, dikmeye devam etsin.”

Allah Rasulü’nün bu hadisinde çok derin mana var. Müslüman fidanı nereye dikecek?

Diktiği arazi ova, dağ hallaç pamuğu atıl­makta, fidanın dikildiği arazi ters dönmektedir, öyle bir yere fidan dikilse bile ters döneceğini bilmiyor mu?

“O Karia (kıyâmet) gününde insanlar, ateş etrafında uçuşan kelebekler gibi olacak ve hallaç pamuğu gibi atılan dağlar gibi olacak.”

Hallaç pamuğu gibi atılan dağlarda, arazim dikilen fidan tutar mı?

Ama Allah Rasulü, bize mesaj vermektedir: Kıyamet kopmuş, kopmamış sizi ilgilendirmesin. Sanki daha 5-10 sene yaşayacak gibi yolunuza devam ediniz. Kıyâmetin kopması sizi normal hayatınızı yaşamaktan alıkoymasın.