Kıyamet Ne Zaman Kopacak ?

By | 21 Aralık 2013

kıyamet 1Allahu Teala şöyle buyuruyor:

“Sana kıyameti, ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Allah katindadır. Onun vaktini (ne zaman kopacağını) ondan başkası bilemez.”

Bu dünya son bulacağına ve ahiret hayatı başlayacağına göre, elbette kıyamet kopacak ve kıyâmetten sonra ahiret hayatına geçiş başla­yacaktır. Ancak kıyâmet koptuktan sonra bütün insanlar mahşerde toplanacak. Cennet ve ce­henneme giriş için hesap, mizan başlayacaktır.

Ne zaman kopacağını bilen var mı?

Çeşitli kılık ve kisveye bürünmüş; her şeyi bildigini ileri süren bir takım insanlar çıkıyor: Kıyâmet şu tarihte kopacak, diye tarih ve gün bildi­ler. Böylece kendilerini çok bilen gaybdan ha­ber veren büyük allâme, büyük evliya olduğunu iddia cüretini gösterirler.

Bir kimsenin makamı, mevki, ilmî rütbesi, bilgi seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun kıya­metin ne zaman kopacağını asla bilemez. Kim: “Biliyorum” derse, mutlaka yalancıdır. Çünkü Al­lah bildirmemiştir. Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de kıyâmetin ne zaman kopacağını bildirmediğini açıkça bildirmektedir:

“Sana kıyâmet saatinden, onun ne zaman ko­pacağından soruyorlar. De ki: O’nun ilmî (ne zaman kopacağı ilmi) ancak Rabbinin katindadır. Onun vaktini O’ndan (Allah’tan) başkası açıklayamaz. 0 göklere de yere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu (kıyametin kopacağını) biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: O’nun bilgisi ancak Allah katindadır. Ama insanların çoğu bu ger­çeği bilmezler.”

Bu ayette açıkça görüldüğü gibi, “O’nun ilmi (ne zaman kopacağı ilmi) ancak Rabbinin katindadır. Onun vaktini O’ndan (Allah’tan) başkası bilemez.”

Cibril hadisi olarak tanınan meşhur hadisin dördüncü sorusunda Cibril Peygamberimiz (sav)’e sorar:

“Kıyamet ne zaman kopacak?” Allah Rasulü (sav) şöyle cevap verir:

“Sorulanın, sorandan daha fazla bilgisi yok­tur.” Yani onun ne zaman kopacağını ne sen biliyorsun ey Cibril, ne de ben biliyorum demek­tedir.

Şu halde Cebrail ve Peygamberimizin bil­mediğini hangi şeyh, hangi veli, kerametçi, hangi müneccim, falcı bilebilir?

kıyamet günü