Kıyametin Alametleri

By | 22 Aralık 2013

kıyamet gün.Ancak kıyâmetin kopmasına yakın kıyâmet alametleri vardır. Bunların meydana gelmesin­den sonra da kaç sene sonra kıyâmet kopaca­ğını yine ancak Allah bilir.

Kıyâmetin büyük, küçük alametler kopma­sına yakın alametler var.

Büyük Alametler:

Duhanın zuhuru, Deccal’ın çıkması, Dabbetü’l Arzın meydana çıkması, güneşin batıdan doğması, Ye’cüc Me’cüc’ün dünyaya yayılması, İsa’nın Nüzulu (İslam esaslarını tatbik etmesi, ümmeti muhammed bir fert olarak) Hicaz’dan kuvvetli bir ateşin zuhuru, üç hasef hadisesi, Kıyamet kopmadan önce biri doğuda, biri batıda ve diğeri Cezîretü’l Arab’da olmak üzere üç ha­set batması meydana gelecektir, vesaire.

Küçük Alametler:

Zina, bina, fuhuş, zulüm, ahlaksızlık gibi bir­çok kötülüklerin artması. Ancak bunlar bazı yer­lerde meydana gelmişse her yerde öyle olduğu­nu ifade etmez.

Ancak şunu ifade edelim: Büyük alametler zuhur etmişse bile kaç sene sonra kopacağını yine kimse bilemez.

Bazı kimseler, kendilerinin başkalarının kor­ku içinde olmalarını dini duygu zannederler: “Ya­kında kıyâmet kopacak” diye korkutmaya çalışır­lar ve buna uygun senaryo meydana getirirler.