Tag Archives: kıyamet alametleri

Kıyamet Alâmetleri

   Kıyamet alâmetleri, bazı olağanüstü ve tuhaf birtakım olaylardır. Bunların zamanla meydana geleceğini Peygamber Efendimiz (sav) bildirmiştir. Başlıcaları şunlardır: 1) Din konusunda bilgisizliğin yayılması, sarhoşluk veren şeylerin çokça içilmesi, zina ve benzeri kötülüklerin çoğalması, insanların bina yapma yarışına girmesi, öldürme olaylarının artması… Bunlara “Küçük Alâmetler” denir. 2) Müminleri nezleye tutulmuş ve kâfirleri sarhoş olmuş gibi… Read More »

Kıyamet Nasıl Olacak?

 Ahiret âlemi başlamadan önce, bütün insanların ve bütün âlemlerin başına kıyamet kopacaktır. Kıyametin kopmasını “Sûr’a birinci üfürüş” olayı meydana getirecektir. Şöyle ki; meleklerin büyüklerinden biri olan İsrafil (as), “Sûr” denilen ve niteliği sadece Yüce Allah (cc) tarafından bilmen bir âlete üfleyecek; bundan çıkar korkunç ses ile bütün canlılar ölecek, herşey altüst olacaktır. Denizler fışkıracak, dağlar… Read More »

Kıyamet

   Sözlükte “kalkmak, dikilmek, ayaklanmak” anlamlarına gelen kıyamet bir terim olarak, evrenin düzeninin bozulması, her şeyin alt üst edilerek yok olması, yok olan ve ölen şeylerin yeniden yaratılıp diriltilerek ayağa kalkması ve mahşere doğru yönelmesi demektir. Bu durumda kıyamet genel bir ölümden sonra genel bir dirilişi kapsamaktadır. Kıyametin kopması, aklın imkânsız göreceği bir olay değildir.… Read More »

Kıyamet Nedir?

Kıyamet kelimesi, sözlükte; kalkmak, dikilmek, ayaklanmak, doğrulmak ve dirilmek gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise; Kıyametin iki anlamı vardır: 1. Kainattaki nizamın bozulması ve her şeyin altüst edilerek mahvolması. Buna, “es-Saat” Bilinen zaman denir. 2. Helak olan ve ölen şeylerin yeniden diriltilerek ayağa kalkması ve mahşere doğru yönelmesi. Burada söz konusu edilen Kıyamet, budur. Yüce… Read More »

Kıyametin Alametleri

Ancak kıyâmetin kopmasına yakın kıyâmet alametleri vardır. Bunların meydana gelmesin­den sonra da kaç sene sonra kıyâmet kopaca­ğını yine ancak Allah bilir. Kıyâmetin büyük, küçük alametler kopma­sına yakın alametler var. Büyük Alametler: Duhanın zuhuru, Deccal’ın çıkması, Dabbetü’l Arzın meydana çıkması, güneşin batıdan doğması, Ye’cüc Me’cüc’ün dünyaya yayılması, İsa’nın Nüzulu (İslam esaslarını tatbik etmesi, ümmeti muhammed bir… Read More »