Tag Archives: kıyametin büyük alametleri

Kıyametin Alametleri

Ancak kıyâmetin kopmasına yakın kıyâmet alametleri vardır. Bunların meydana gelmesin­den sonra da kaç sene sonra kıyâmet kopaca­ğını yine ancak Allah bilir. Kıyâmetin büyük, küçük alametler kopma­sına yakın alametler var. Büyük Alametler: Duhanın zuhuru, Deccal’ın çıkması, Dabbetü’l Arzın meydana çıkması, güneşin batıdan doğması, Ye’cüc Me’cüc’ün dünyaya yayılması, İsa’nın Nüzulu (İslam esaslarını tatbik etmesi, ümmeti muhammed bir… Read More »