Tag Archives: kıyamet günü

Kıyamet Alâmetleri

   Kıyamet alâmetleri, bazı olağanüstü ve tuhaf birtakım olaylardır. Bunların zamanla meydana geleceğini Peygamber Efendimiz (sav) bildirmiştir. Başlıcaları şunlardır: 1) Din konusunda bilgisizliğin yayılması, sarhoşluk veren şeylerin çokça içilmesi, zina ve benzeri kötülüklerin çoğalması, insanların bina yapma yarışına girmesi, öldürme olaylarının artması… Bunlara “Küçük Alâmetler” denir. 2) Müminleri nezleye tutulmuş ve kâfirleri sarhoş olmuş gibi… Read More »

Kıyamet Nasıl Olacak?

 Ahiret âlemi başlamadan önce, bütün insanların ve bütün âlemlerin başına kıyamet kopacaktır. Kıyametin kopmasını “Sûr’a birinci üfürüş” olayı meydana getirecektir. Şöyle ki; meleklerin büyüklerinden biri olan İsrafil (as), “Sûr” denilen ve niteliği sadece Yüce Allah (cc) tarafından bilmen bir âlete üfleyecek; bundan çıkar korkunç ses ile bütün canlılar ölecek, herşey altüst olacaktır. Denizler fışkıracak, dağlar… Read More »

Kıyamet

   Sözlükte “kalkmak, dikilmek, ayaklanmak” anlamlarına gelen kıyamet bir terim olarak, evrenin düzeninin bozulması, her şeyin alt üst edilerek yok olması, yok olan ve ölen şeylerin yeniden yaratılıp diriltilerek ayağa kalkması ve mahşere doğru yönelmesi demektir. Bu durumda kıyamet genel bir ölümden sonra genel bir dirilişi kapsamaktadır. Kıyametin kopması, aklın imkânsız göreceği bir olay değildir.… Read More »

Kıyamet Günü Nedir ?

Kıyamet günü nedir ile ilgili Ayet:”Her insanın amelini boynuna doladık. Kıyamet günü onun için, açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkarırız: Kitabını oku, bugün nefsin sa­na hesapçı olarak yeter, deriz.” (İsra; 13-14) Kıyamet günü nedir ile ilgili  Hadis: “Hiçbir kul, kıyamet gününde, ömrünü nerede tükettiğinden, il­miyle ne gibi işler yaptığından, malım nereden kazanıp nerede harcadığın­dan, vücudunu… Read More »

Kıyamet Ne Zaman Kopacak ?

Allahu Teala şöyle buyuruyor: “Sana kıyameti, ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Allah katindadır. Onun vaktini (ne zaman kopacağını) ondan başkası bilemez.” Bu dünya son bulacağına ve ahiret hayatı başlayacağına göre, elbette kıyamet kopacak ve kıyâmetten sonra ahiret hayatına geçiş başla­yacaktır. Ancak kıyâmet koptuktan sonra bütün insanlar mahşerde toplanacak. Cennet ve… Read More »