Tag Archives: haccın vücubunun şartları ne demektir

Haccın Vücubunun Şartları

Haccın vücubunun şartları açıklanmıştır; hastaya, yatalak olana, kötürüme, felçliye, bi­nek üzerinde kendi başına duramayacak derecede yaşlı olana hac yapmak farz değildir. Yani bunla­rın bilfiil haccı kendilerinin yapması farz değildir. “el-Asl” isimli eserde Ebû Hanîfe (Rahimehul- lâh)dan rivâyetle haccın vücubunun şartları şöyle zikredilmiştir: Kör olan bir kimse, azık, binek ve kendisine rehberlik edecek birini bulsa da… Read More »