Tag Archives: haccın vacipleri

Haccın Sahîh Olmasının Şartları Nelerdir?

Hac yapan kimsenin yaptığı (edâ ettiği) hacc’ın sahîh olması için şu dört şartın bulunması lâzımdır: 1) Müslüman olmak (Bu, hacc’m hem farz olmasının, hem sahih olmasının şartıdır.) 2) Hac niyetiyle İhram’a girmek. 3) Haccı vaktinde yapmak (hac günleri) 4) Haccı belirlenen mekânda yapmak. (Belirli mekân, Arafat ve Kâbe-i Muazzamadır.)

Hac Nasıl Yapılır?

Hacc ibâdeti başlı başına önemli bir ibâdettir. Dînimizin (İslâm’ın) beş temel şartından biridir. Maddî (mâlî) ve bedenî bir ibâdettir. Zengin olmayana hacc farz değildir. Zengin olur, sağlığı (bedeni) o mübârek yerlere gidip gelmeye elverişli değildir. Bu durumda kendisine haccetme sorumluluğu yüklenmez. Hacc’ın hikmetleri düşünülürse, hacc çok önemli bir ibâdettir. Şu halde bu mübârek ve kutsal… Read More »

İslam’ın Şartlarından Biri Olan Hac

Dînimiz İslâm’ın beş temel şartından beşincisi ve sonuncusu da hacc’dır… Hac, şartlarını hâiz olan her Müslümanın ömründe bir kere, Hac zamanında Kabe’yi ve çevresindeki mübârek yerleri ziyâret etmesidir. Zengin ve sağlık durumu yerinde olan her Müslümana hayâtında bir kere haccetmek farzdır (Allâh’ın emridir). Hac, hem mal ve hem de bedenle yapılan mâlî ve bedenî bir… Read More »

Haccın Vâcibleri Nelerdir?

1) îhrâm’a Mîkât(yerin)’den girmek. 2) İhramlıya yasak şeylerden sakınmak. 3) Arafat vakfesini akşam güneş batıncaya kadar uzatmak (yâni durmak). 4) Kurban Bayramı sabahı güneş doğmadan Müzdelife’de bir miktar durmak 5) Minâ’da Şeytan taşlamayı yapmak. 6) Hacc-ı Kıran ve Hacc-ı Temettü yapanların Kurban kesmesi. 7) Traş olmak veya saç kısaltmak. 8) Kurbanı, şeytan taşlamadan sonra ve… Read More »

Tavafın Vacipleri

* Abdestli olmak. Tavafı abdestli bir şekilde yapmak. Tavaf yaparken abdest bozulursa, abdest aldıktan sonra eksik şavtlar tamamlanabilir. * Avret mahallinin örtülü olması. Avret sayılan ve örtülmesi gereken organların dörtte biri veya çoğu açılırsa ceza gerekir. * Tavafa Hacerü’l- Esved hizasından başlamak. * Kabe’yi sol tarafına alarak tavaf yapmak. * Tavafı Hatim’in dışından dolaşarak yapmak.… Read More »

Haccın Edasının Şartları

Kendisine hac farz olan kimsenin bu farzı bizzat eda edebilmesi için gereken şartlara “Haccın edasının şartları” denir. Bu şartlar genel hatlarıyla şunlardır: a. Sağlıklı olmak Hac yapmakla mükellef kişinin sıhhatinin buna elverişli olması lazımdır. Aksi halde üzerine hac farz olan bir kimsenin, fiilen haccetmeye mani bir hastalık ve sakatlığı bulunursa yerine vekil göndermesi veya bunu… Read More »

Haccın Sünnetleri Nedir?

Haccın on beş sünneti vardır: 1. İhrama girmek, Mekke’ye girmek, Arafat’ta vakfe, Müzdelife’de vakfe, Mina’da kalınan günlerde şeytan taşlama, ziyaret tavafı ve veda tavafı için boy abdesti almak. 2. Kudüm tavafı (Mekke’ye ilk gelişte yapılan tavaf). 3. Remel (Tavafın ilk üç turunda kısa adımlarla ve omuzlan silkeleyerek hızlı ve çalımlı bir şekilde yürümek). 4. Tavaf… Read More »

Haccın Vacibleri Nedir?

Haccın beş vacibi vardır: 1) Gece yarısını geçinceye kadar Müzdelife’de gecelemek. 2) Mina’da gecelemek. 3) Şeytan taşlamak (Remy-i cimâr). 4) Saçı tıraş etmek (veya kısaltmak). 5) Veda tavafını yapmak. Bunlardan birini terk eden kişi, eksiği koyun kurban ederek giderir. Nitekim namazın farzlarını/vâciblerini terk etmek konusunda da namazın eksiğinin sehiv secdesi ile giderileceğini söylemiştik.

Haccın Rükünleri Nedir?

Hac, ancak cinsel ilişkiye girilirse veya cinsel anlamda bir yakınlaşma sonucu boşalma gerçekleşirse geçersiz olur. Haccın dört rüknü vardır: İ) İhram 2) Vakfe 3) Ziyaret tavâfı 4) Sa‘y Şeyhten nakledilen bir görüşe göre haccın rükünleri ikidir: Arafat’ta vakfe, Beytullah’ı tavaf. Ancak doğrusu önceki görüştür. Bu rükünlerden birini terk ederse haccı eksik olur. Onu ya o… Read More »